Työmenetelmät

Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.
Hae työmenetelmiä

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän tarkoituksena on tuoda vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ammattilaisten arkeen. Menetelmä on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, esi- ja alakoulujen opettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää ›

Multidimensionaalinen perheterapia – MDFT

Multidimensionaalinen perheterapia (MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12-19-vuotiaiden nuorten kanssa.

Lue lisää ›
Tutustu maakuntakierroksen diaesitykseen.
Lue lisää ›

Ajankohtaista

Kasvun tuki tarjoaa arviointikriteeristön lapsille ja lapsiperheille suunnattujen psykososiaalisten menetelmien arvioimiseen.
Lue lisää ›

Kasvun tuki sosiaalisessa mediassa