Työmenetelmät

Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.
Hae työmenetelmiä

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän tarkoituksena on tuoda vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ammattilaisten arkeen. Menetelmä on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, esi- ja alakoulujen opettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää ›

Multidimensionaalinen perheterapia – MDFT

Multidimensionaalinen perheterapia (MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12-19-vuotiaiden nuorten kanssa.

Lue lisää ›
Kasvun tuki -seminaarit marraskuussa
Miten johtaa ja kehittää näyttöönperustuvaa toimintaa lapsi- ja perhepalveluissa?
Lue lisää ›

Ajankohtaista

Uutiset/tiedotteet

Tunnetko jo Toimia-tietokannan?

TOIMIA on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-verkoston asiantuntijaryhmien laatimat mittaamisen ja arvioinnin suositukset ja mittariarviot julkaistaan TOIMIA-tietokannassa, jota...

Lue lisää ›
Blogi

Tiedämmekö me mitä teemme?

ITLA on parhaillaan yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa levittämässä työkalupakkia, josta löytyy näyttöön perustuvia menetelmiä lasten kasvun tueksi. Työkalupakkiin valikoituneilla menetelmillä...

Lue lisää ›
Tutustu maakuntakierroksen diaesitykseen.
Lue lisää ›

Kasvun tuki sosiaalisessa mediassa