5. Varhaisen tuen menetelmien arvioinnin jatkuvuus

 

Kasvun tuki -toimitus kartoittaa jatkuvasti potentiaalisia menetelmiä, jotka arvioidaan edellä kuvatun arviointiprosessin kautta. Kartoituksessa huomioidaan kentän tarpeet. Menetelmistä kootaan käyttäjäystävällisiä kuvauksia, joiden avulla ammattihenkilöt voivat arvioida sitä, miten menetelmät soveltuvat käytettäväksi käytännön työssä, kunkin työntekijän omilla asiakasryhmillä ja omissa työ- ja toimintaympäristöissä.

Kotimaisilla menetelmänkehittäjillä on myös itse mahdollisuus hakeutua mukaan omilla interventioillaan. Ne menetelmät, jotka täyttävät menetelmille asetetut sisäänottokriteerit (minimivaatimukset) otetaan mukaan arvioitaviksi.

Tietolähteessä jo olevia menetelmiä päivittään vuosittain käymällä läpi uusin tutkimuskirjallisuus sekä olemalla yhteydessä menetelmien edustajiin.