Kasvun tuki -aikakauslehti 1/2021

Kasvun tuki -aikakauslehti 1|2021

Kasvun tuki -aikakauslehden ensimmäinen numero on julkaistu 28.5.2021.

Itlan julkaisema Kasvun tuki -lehti on kaksi kertaa vuodessa verkossa ilmestyvä tiedejulkaisu, joka pyrkii laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa. Lehti on tarkoitettu niin tutkijoille ja ammattilaisille kuin päättäjillekin. Tavoitteena on nopeuttaa tiedon kulkua ja näin edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa sekä ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Suomessa.

Ensimmäisen numeron tutkimusartikkeleissa käsitellään lasten osallisuutta, digitaalisten menetelmien tuomia mahdollisuuksia, lasten pärjäävyyden vahvistamista, yhteisövaikuttavuutta, maahanmuuttajalasten tilannetta terveyspalveluissa sekä metataitojen merkitystä hyvinvointipalveluiden toimeenpanon johtamisessa. Artikkeleissa esitellään myös lasten ahdistuneisuuden, käytösongelmien, lapseen kohdistuvan lähisuhdeväkivallan ja lasten traumaperäisten oireiden tunnistamista, ehkäisyä ja hoitomenetelmiä. Triangeli-keskustelussa pohditaan kiusaamiseen ehkäisyä tutkimuksen, koulun ja päätöksenteon näkökulmasta.

Lue julkaisu

Pääset lukemaan julkaisua siirtymällä Journal.fi -palveluun.

Siirry journal.fi -palveluun