Kasvun tuki -aikakauslehti 2/2021

Kasvun tuki -aikakauslehden toinen numero on julkaistu 9.12.2021.

Itlan julkaisema Kasvun tuki -lehti on kaksi kertaa vuodessa verkossa ilmestyvä tiedejulkaisu, joka pyrkii laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa. Lehti on tarkoitettu niin tutkijoille ja ammattilaisille kuin päättäjillekin. Tavoitteena on nopeuttaa tiedon kulkua ja näin edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa sekä ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Suomessa.

Toisen numeron tutkimusartikkeleissa käsitellään lastensuojelun tutkimusperustaisuuden lisäämistä, vaikuttavuustutkimuksen suunnittelua ja haasteita sekä sähköisen seurantajärjestelmän kehittämistä implementoinnin tueksi. Artikkeleissa esitellään myös näkökulmia siihen, miten voidaan tukea haasteellisissa kasvuympäristöissä eläviä lapsia ja nuoria.

Triangeli-keskustelussa pohditaan perustilimallia tutkimuksen, päätöksenteon ja osallisuuden näkökulmasta.

Lue julkaisu

Pääset lukemaan julkaisua siirtymällä Journal.fi -palveluun.

Siirry journal.fi -palveluun