Kasvit kasvamassa mullassa
Kasvun tuki arviointikäsikirja

Kasvun tuki on avoin ja käyttäjäystävällinen tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Tietolähteeseen sisällytetään työmenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Toiveena on, että työ innostaisi ammatissaan lapsiperheitään kohtaavia työntekijöitä hankkimaan enemmän ja parempaa tieteellistä näyttöä työlleen. Kasvun tuki -hanke on luonut kriteerit ja luokittelun näytön määrittämiseksi. Hanke kerää koti- ja ulkomaisiin vaikuttaviin auttamistyön menetelmiin liittyvää tietoa, arvioi menetelmien vaikuttavuutta ja levittää hyväksi arvioidun tiedon auttamistyöstä päättävien ja sitä toteuttavien tahojen saataville.

Kokoamalla tietoa hyvistä auttamistavoista edistetään sitä, että työntekijöillä on käytössään riittävästi objektiivista ja ymmärrettävää tietoa siitä, mitä työskentelyn pitää sisältää ja miten muutosprosessit toteutetaan.

Pohjoismaissa vastaavanlaisia edistävän ja ehkäisevän työn tietolähteitä ja luokittelujärjestelmiä on jo käytössä. Ungsinn Norjassa, Metodguiden Ruotsissa ja Vidensportalen Tanskassa ovat kehittäneet omat luokitusjärjestelmänsä menetelmien tutkimusnäytön ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.