4. Varhaisen tuen menetelmien kokoaminen

Yksi tapa menetelmien vaikuttavuutta arvioitaessa on keskittyä arvioimaan jo käytössä olevien menetelmien vaikuttavuutta. Suomessa tämä työ lähti liikkeelle Vanhempaintuen verkoston kokouksessa Kuntaliitossa tammikuussa 2014, jossa päätettiin, että pienempi valmisteluryhmä aloittaa käytössä olevien menetelmien kartoittamisen ja kokoamisen. Ryhmän kokoajana toimi Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö). Alkuvaiheen rahoittajia olivat Itlan lisäksi Suomen Mielenterveysseura (SMS), Lastensuojelun Keskusliito (LSKL) ja Onni & Helmi Karttusen säätiö (OHK).

Valmisteluryhmän toimesta koottiin 12 menetelmän joukko, johon pyrittiin sisällyttämään kattavasti menetelmiä eriasteista tukea tarvitseville perheille. Suomessa käytössä olevista menetelmistä valittiin seuraavat:

1. FHille (Home Instruction Program for Preschool Children)
2. Ihmeelliset vuodet –ohjelma
3. Kannustava vuorovaikutus (ICDP- International Child Development Programme)
4. Multidimensionaalinen perheterapia (MDFT- Multidimensional Family Therapy)
5. Perhevapaalta työelämään -menetelmä
6. Pidä Kiinni- hoitomalli
7. Toimiva Lapsi & Perhe -menetelmä (TLP)
8. Trappan –metoden
9. Vahvuutta Vanhemmuuteen -malli
10. Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen (Vavu)
11. Voikukkia –vertaistukiryhmämalli
12. Voimaperheet hoito-ohjelma

Valmisteluryhmään kuuluivat: Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotienliitto; Jessika Gustafsson, Pohjoismainen hyvinvointikeskus; Jukka Huttunen, TuY; Mirjam Kalland, HY; Petra Kouvonen, ITLA; Mia Montonen, FSKC; Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto; Johanna Sallinen, Folkhälsan; Päivi Santalahti, THL; Tytti Solantaus, SMS/THL; Salla Toppinen-Tanner, TTL; Kristian Wahlbeck, SMS; Petra Ziliacus, Paraisten kaupunki; Katja Björklund, Itla/SMS.

Vuoden 2014 jälkeen päätöksen mukaan valittavista menetelmistä on tehnyt Kasvun tuen toimitus ja Tieteellinen neuvosto (ks. arviointikäsikirjan Luku 5, vanhemmuutta tukevien menetelmien jatkuvuus)