5. Varhaisen tuen menetelmien arvioinnin jatkuvuus ja mukaan hakeutuminen

 

Kasvun tuki -toimitus kartoittaa jatkuvasti potentiaalisia menetelmiä, jotka arvioidaan edellä kuvatun arviointiprosessin kautta. Kartoituksessa huomioidaan kentän tarpeet. Menetelmistä kootaan käyttäjäystävällisiä kuvauksia, joiden avulla ammattihenkilöt voivat arvioida sitä, miten menetelmät soveltuvat käytettäväksi käytännön työssä, kunkin työntekijän omilla asiakasryhmillä ja omissa työ- ja toimintaympäristöissä.

Kotimaisilla menetelmien kehittäjillä on myös itse mahdollisuus hakeutua mukaan omilla interventioillaan. Mukaan hakeutumiseen riittää vapaamuotoinen sähköposti, jonka jälkeen käynnistyy yhteistyö toimituksen kanssa. Ne menetelmät, jotka Tieteellisen neuvoston arvion mukaan täyttävät menetelmille asetetut sisäänottokriteerit (minimivaatimukset) otetaan mukaan arvioitaviksi. Kun menetelmä on hyväksytty Kasvun tuki -arviointiprosessiin ja arviointi käynnistyy, tehdään arviointi loppuun saakka ja se julkaistaan Kasvun tuki -sivustolla. Toisin sanoen kesken arvioinnin ei arviointiprosessista voi jäädä pois.

Tietolähteessä jo olevia menetelmiä päivittään vuosittain käymällä läpi uusin tutkimuskirjallisuus sekä olemalla yhteydessä menetelmien edustajiin.