Opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä tehtäviä.
Tilauksen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Ilmainen

Itlan Kasvun tuen ”Käyttäytymisen tuen verkkokurssisarja” antaa avaimia niin ryhmän kuin yksilön käyttäytymisen ohjaamiseen keinoilla, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon ja käytännössä hyviksi havaittuihin toimintatapoihin.

Verkkokurssisarjan toisessa osassa tutustutaan yleisen tason kaikille lapsille ja nuorille sekä heidän kasvattajilleen kuuluviin käyttäytymisen tukemisen keinoihin. Kurssikokonaisuutemme laajenee vuosien 2024-2025 aikana kaikkiaan viisiosaiseksi.  Kurssi on  tarkoitettu täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille muun muassa varhaiskasvattajille, opettajille ja koulunkäynninohjaajille. Kurssi soveltuu myös opiskeluhuollon henkilöstölle, muilla kouluasteilla toimiville ammattilaisille sekä kaikille tutkimustietoon perustuvista ryhmän ohjaamisen keinoista kiinnostuneille lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille sekä opetus-, kasvatus- ja ohjausalojen opiskelijoille. Itsenäisen opiskelun lisäksi voi osia kurssista käyttää yhteisesti opiskellen esimerkiksi tukena työyhteisöjen tai tiimien kehittämistyössä.

Kurssin suorittaminen edellyttää noin 30 tunnin työpanosta.

Kurssi on maksuton ja opiskeltavissa verkkovälitteisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Kurssille osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä Itlan Kasvun tuen sivustolla. Rekisteröityessä osallistujalta pyydetään etu- ja sukunimi sekä sähköposti. Rekisteröityessä käyttäjän tulee luoda itselleen käyttäjätunnus ja salasana. Aikaisemmin Kasvun tuen verkkokursseille osallistuneet kirjautuvat kurssille olemassa olevilla tunnuksillaan.

Ota yhteyttä: kayttaytymisentuen.verkkokurssi (@) itla.fi

Itlan tietosuojaseloste

 

Logo: Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama.

 

 

Kurssin sisältö

Laajenna
Tervetuloa kurssille
1 Käyttäytymisen tukemisen taustalla
2 Psykososiaalinen oppimisympäristö
3 Pedagoginen oppimisympäristö
Oppitunti sisältö
0% Suoritettu 0/2 vaihetta
4 Fyysinen oppimisympäristö
1 / 2