Tilauksen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Ilmainen

Johdanto banneri

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Itlan Kasvun tuen verkkokurssille, jossa opit onnistuneesta implementoinnin johtamisesta. Implementoinnilla tarkoitamme suunnitelmallista käyttöönottoa.

Aloita kurssin opiskelu perehtymällä johdantoon ja tutustumalla opiskeluohjeisiin. Sen jälkeen voit edetä varsinaisiin moduuleihin.

Jos vielä mietit, mitä hyötyjä implementoinnin opiskelulla on, kannattaa tutustua alla olevaan kuvioon.

Tutustu kurssin sisältöön täällä.

Saat meihin tarvittaessa yhteyden: implementointi[at]itla.fi

Mukavia ja innostavia opiskeluhetkiä!

Yleistietoa

Kouvonen P, Tani S, Kurki M, Hamari L. 2023. Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin. Toim. Koskenalho N. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Kartoitusvaihe

EPIS Framework: Exploration

Kouluikäisten mielenterveys -tietokanta (THL)

Vaikuttavammat mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille – toimenpidesuositus (THL)

Sitra. 2014. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja. 

Laihonen ym. 2013. Tietojohtaminen. 

Neittaanmäki ym. 2019. Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen.

STM. 2021. Tiedä ensin, johda sitten: Sote-tietojohtamisen osaamistarpeet sekä kansallisen koulutuksen ja tutkimuksen nykytila.

THL. 2023. Toimenpidekoodit mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Merikukka, M. & Tattersall, P. 2021. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankki Itlasto – tiedolla johtamisen tueksi.

Valmisteluvaihe

EPIS Framework: Preparation

Proctor, E., Powell, B. & McMillen, C. 2013. Implementation strategies: recommendations for specifying and reporting. Implementation Science, 8:139.

Tani, S. 2023. Vuorovaikutusohjannan (IPC-N) implementointi yhteistyöalueiden yliopistollisissa sairaaloissa

Meyers, C., Durlak, J. & Wandersman, A. 2012. The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. Am J Community Psychol 50:462–480.

Sipilä, R., Mäntyranta, T., Mäkelä, M., Komulainen, J. & Kaila, M. 2012. Implementointia suomeksi. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim.

THL. 2020. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2017.

Painelaskelmia lyhytinterventioiden resurssitarpeesta.

Ssegonja, R., Sampaio, F., Alaie, I., Philipson, A., Hagberg, L., Murray, K., Sarkadi, A., Langenskiöld, S., Jonsson, U. & Feldman, I. 2020. Cost-effectiveness of an indicated preventive intervention for depression in adolescents: a model to support decision making. J Affect Disord 277:789–799.

Curran, G., Bauer, M., Mittman, B., Pyne J. & Stetler, C. 2012. Effectiveness-implementation hybrid designs: combining elements of clinical effectiveness and implementation research to enhance public health impact. Med Care. 50(3):217-26.

Saldana, L., Chamberlain, P., Bradford, D., Campbell, M. & Landsverk, J. 2014. The Cost of Implementing New Strategies (COINS): A Method for Mapping Implementation Resources Using the Stages of Implementation Completion. Child Youth Serv Rev. 1(39):177-182.

Rantsi, M. 2023. Health economic evaluation of implementation strategies for reducing inappropriate medication use in older people with dementia.

Käyttöönottovaihe

EPIS Framework: Implementation

Albers, B., Metz, A., Burke, K., Bührmann, L., Bartley, L., Driessen, P., & Varsi, C. (2022). The Mechanisms of Implementation Support - Findings from a Systematic Integrative Review. Research on Social Work Practice, 32(3), 259-280.

Damschroder, L.J., Aron, D.C., Keith, R.E. et al. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implementation Sci 4, 50.

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Sci 6, 42 (2011). 

Mäki-Fossi, S. & Lindholm, L. 2018. Maakunnallistuva lastensuojelu tienristeyksessä – tienviittoja systeemisen lastensuojelun implementointiin. Teoksessa Uudistuva lastensuojelu — kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa (THL). Alkaen s. 252.

Viva-projekti. 2021. Opas esihenkilöille IPC-menetelmän implementointiin. 

Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. 2007. A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science 2(1), 40–40.

Durlak, J. A. & Dupre, E. P. 2008. Implementation Matters: A Review of Research on the Influence of Implementation on Program Outcomes and the Factors Affecting Implementation. American Journal of Community Psychology, 41(3-4), 327–350. 

Moore, G., Campbell, M., Copeland, L., Craig, P., Movsisyan, A., Hoddinott, P., Littlecott, H., O’Cathain, A., Pfadenhauer, L., Rehfuess, E., Segrott, J., Hawe, P., Kee, F., Couturiaux, D., Hallingberg, B., & Evans, R. 2021. Adapting interventions to new contexts – the ADAPT guidance.

Aaltio, E. & Isokuortti, N. 2019. Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit. Kuvaus asiakastason ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista. THL – Työpaperi 33/2019.

Dalbom, L., Tuominen, M., Löyttyniemi, E. & Rautava, P. 2023. Implementation Research on the Effects and Results of a National Health Promotion Project. Health, 15, 695-709.

Dalbom, L., Tuominen, M. & Rautava, P. 2022. Implementointitutkimus sairaanhoitopiirin roolista kansallisen terveyden edistämisen ohjelman toimeenpanijana – maakunnan tasolla korostui toimenpiteiden käyttöönotto, ylläpitovaiheeseen asti ei päästy.

Ylläpitovaihe

EPIS Framework: Sustainment

Itla Kasvun tuki. NoMAD-kysely implementoinnin seurannan tueksi. 

Linnaranta, O. 2023. Tools for follow-up – a core of successful implementation.

Heikkinen, A., Penttinen, J., Karvonen, L., Heiskanen, M., Kurki, M. & Linnaranta, O. 2024. Nuorten vuorovaikutusohjanta Pohjois-Karjalan alueella. THL. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2024.

Heikkinen, A. 2023. Nuorten vuorovaikutusohjannan (IPC-N) toteutuminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.

Psykososiaalisten hoitojen kirjaaminen terveydenhuollossa

Vaikuttava mielenterveys- ja päihdetyö näkyväksi toimenpidekoodeilla - perusterveydenhuollon työntekijän ohjeistus

Interpersoonallisen ohjannan (IPC) toteuttaminen opiskeluhuollossa

Kurssin sisältö

Laajenna
TERVETULOA KURSSILLE!
1. MODUULI: Menetelmän käyttöönoton kartoitusvaihe
2. MODUULI: Menetelmän käyttöönoton valmisteluvaihe
3. MODUULI: Menetelmän käyttöönottovaihe
4. MODUULI: Menetelmän käyttöönoton ylläpitovaihe
5. MODUULI: Paneelikeskustelu implementoinnista
Lopuksi

Viimeisimmät artikkelit