Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Jakkara-palkinto

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Kasvun tuki -toimitus jakaa Lapsen oikeuksien foorumissa toista kertaa näyttöön pohjautuvan työtavan Jakkara-palkinnon.  

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle, joka on edistänyt näyttöön pohjautuvaa työtapaa eli hyödyntänyt tutkimusnäyttöä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenneltäessä. Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä. 

Palkinnon tarkoitus on: 

  • kannustaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevää henkilöstöä (asiakastyötä tekevät, kehittäjät, asiantuntijat, tutkijat, esimiehet) ja yhteisöjä kehittämään ja juurruttamaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa, hallintoa ja työmenetelmien käyttöä ja 
  • lisätä näyttöön pohjautuvan työtavan ja tutkimustiedon näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa.  

Palkitsemisen perusteena voi olla: 

  • pitkäjänteinen, sektorirajat ammatillisesti tai hallinnollisesti ylittävän näyttöön pohjautuvan työtavan tai työmenetelmän käyttöön kouluttaminen tai juurruttaminen, 
  • henkilöstön tukeminen näyttöön pohjautuvien työmenetelmien käytössä, 
  • implementoinnin esteiden huomioiminen tai voittaminen,  
  • tieteellisen tutkimustiedon ketterä ja harkittu soveltaminen käytäntöön tai 
  • oman toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin innovatiivinen kehittäminen.  

Palkinto koostuu kunniakirjasta, osallistumisesta Lapsen oikeuksien foorumiin (matkat ja osallistumismaksu) ja Artekin kolmijalkaisesta jakkarasta. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät henkilöt ja yhteisöt.  

Palkinnon saajan valitsevat Kasvun tuki -toimituksen tieteellisen neuvoston puheenjohtaja Kristian Wahlbeck (MIELI ry), tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki, tiedeasiantuntija Mirka Smolej sekä viime vuoden Jakkara-palkinnon voittaneen Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalvelujen edustaja, ylilääkäri Tuire Sannisto. 

Palkintoehdotukset tulee toimittaa Kasvun tuki -toimitukselle tällä Webropol-lomakkeella 13.10. mennessäPalkintoehdotuksesta tulee käydä ilmi ehdokkaan yhteystiedot sekä tiivis kuvaus perusteluineen siitä, miksi juuri tämä henkilö tai taho tulisi palkita Jakkaralla.   

Palkinnon saaja julkistetaan 19.11.2019 Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa. Palkitulle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 31.10.2019 mennessä.

Jakkara-palkinto pdf:nä