Kasvun tuen menetelmäarviot perustuvat Kasvun tuki menetelmien arviointi ja luokittelu -dokumenttiin. Menetelmäarviot julkaistaan sekä Kasvun tuki -aikakauslehdessä että -tietolähteessä systemaattisina kirjallisuuskatsauksina.