Kasvun tuki -aikakauslehden numerosta 2/2022 alkaen menetelmäarviot alettiin julkaista vertaisarvioituina  systemaattisina kirjallisuuskatsauksina. Arviointisysteemi tarkentui ja uudistui.

Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, tietolähteen arvioinnista poiketen, perustuvat Kasvun tuki menetelmien arviointi ja luokittelu -dokumenttiin.