Menetelmäarviot julkaistaan systemaattisina kirjallisuuskatsauksina. Systemaattisina kirjallisuuskatsauksina julkaistavat menetelmäarviot perustuvat Kasvun tuki menetelmien arviointi ja luokittelu -dokumenttiin. Ensimmäinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus julkaistiin vuonna 2022.