4. Sammanställning av metoder för tidigt stöd

Ett sätt att utvärdera en metods effektivitet är att bedöma effektiviteten hos metoder som redan används. I Finland startade detta arbete vid ett möte på Kommunförbundet med nätverket för stöd till äldre i januari 2014. Då bestämdes det att en mindre beredningsgrupp skulle inleda en kartläggning och sammanställning av de metoder som är i bruk. Sammankallande för mötet var Itla (Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond). Finansiärerna i början var utöver Itla Föreningen för mental hälsa i Finland (SMS), Centralförbundet för barnskydd (LSKL) och Onni och Helmi Karttunens stiftelse (OHK).

Beredningsgruppen sammanställde 12 metoder och strävade efter att i dessa inkludera ett heltäckande urval av metoder för familjer som behövde varierande grad av stöd. Följande metoder som var i bruk i Finland valdes ut:

 1. FHille (Home Instruction Program for Preschool Children)
 2. Programmet De otroliga åren
 3. Vägledande samspel (ICDP- International Child Development Programme)
 4. Multidimensionell familjeterapi (MDFT – Multidimensional Family Therapy)
 5. Perhevapaalta työelämään-metoden  
 6. Behandlingsmodellen Pidä Kiinni
 7. Toimiva Lapsi & Perhe (TLP)
 8. Trappan-metoden
 9. Styrka för föräldraskapet-modellen
 10. Stöd till tidig växelverkan (Vavu)
 11. Kamratstödsprogrammet Maskrosor
 12. Behandlingsmetoden Voimaperheet (Kraftfamiljer)

Beredningsgruppen bestod av: Maarit Andersson, Förbundet för mödra- och skyddshem; Jessika Gustafsson, Nordens välfärdscenter; Jukka Huttunen, Åbo universitet; Mirjam Kalland, Helsingfors universitet; Petra Kouvonen, Itla; Mia Montonen, FSKC; Aila Puustinen-Korhonen, Kommunförbundet; Johanna Sallinen, Folkhälsan; Päivi Santalahti, Institutet för hälsa och välfärd; Tytti Solantaus, Föreningen för mental hälsa i Finland/Institutet för hälsa och välfärd; Salla Toppinen-Tanner, Arbetshälsoinstitutet; Kristian Wahlbeck, Föreningen för mental hälsa i Finland; Petra Zilliacus, Pargas stad; Katja Björklund, Itla/Föreningen för mental hälsa i Finland.

Efter 2014 har beslutet om vilka metoder som inkluderas fattats av redaktion och det vetenskapliga rådet för Tidigt stöd -arbetet (se bedömningshandboken kapitel 5, uppföljning av metoder som stödjer föräldraskapet).