Evidensbaserat arbete som stöd för barns utveckling – hur leder man etableringen?

Förord

I vårt 101-åriga Finland har barnen det på många sätt bättre än någonsin. Generationsöverskridande sociala och hälsomässiga problem utgör dock fortfarande en stor utmaning i samhället. Skillnaderna i välfärd mellan barnfamiljer syns som sociala och hälsomässiga problem som sträcker sig över generationsgränserna, trots att modern forskning har visat att det är möjligt att förhindra att problem går vidare till nästa generation.

Grunden för individens hälsa och välbefinnande läggs tidigt. Till och med sådant som sker under graviditeten har betydelse, och barnets 1 000 första dagar är särskilt viktiga. Hälften av alla mentala störningar visar sig före 15 års ålder. Genom tidiga åtgärder och stöd för föräldrarna kan man förebygga problem, vilket har visat sig vara en effektiv och även kostnadseffektiv metod.

I samband med Finlands 100-årsjubileum fattade riksdagen ett enhälligt jubileumsbeslut om att stödja barns välbefinnande och jämlika utveckling. Uppdraget att förverkliga jubileumsbeslutet gavs till Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla), som har gjort ett banbrytande arbete för att etablera evidensbaserat barn- och familjearbete i Finland. Nationens gemensamma vilka att ge alla barn en jämlik start i livet har också kanaliserats genom det förändringsprogram för barn- och familjetjänster som denna guide är en del av.

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter förpliktigar staten att använda effektiva metoder för att stödja barn och de personer som tar hand om dem. Implementeringen av Tidig insats-metoderna och denna guide är viktiga steg på den väg mot effektivt arbete för barns och familjers bästa som konventionen hänvisar till.

Kristian Wahlbeck

docent i psykiatri, utvecklingsdirektör

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

 

Författare till implementeringshandboken

utvecklingsdirektör, Petra Kouvonen, Itla

vetenskaplig chefredaktör Taina Laajasalo, Tidig insats/Itla

 

I samarbete med

doktorand Elina Aaltio Jyväskylä universitet/Institutet för hälsa och välfärd

professor emerita Marja Holmila

doktorand Nanne Isokuortti, Helsingfors universitet

specialforskare Marjo Kurki, Åbo universitet

professor emerita Marja-Leena Perälä

utbildningschef Maiju Salonen, Tidig insats/Föreningen för Mental Hälsa i Finland

redaktionschef Raija Sipilä, Duodecim

utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck, Föreningen för Mental Hälsa i Finland

 

Hänvisning till handboken i:

Kouvonen, P.  & Laajasalo, T. 2019. Näyttöön perustuva työ lasten kasvun tukena – miten johtaa juurtumista?

 

För guidens videoklipp intervjuades följande personer

Tytti Solantaus

Eija Ala-Toppari-Peltola

Ann Backman

Miika Lehtonen

Klaus Ranta

Leena Lehikoinen

Peter Loft

Nina Simola

Angela Pasma

Esther Spaltman

Kristiina Piirala