Metoderna Familj & barn i samspel: Föra barnen på tal -familjeintervention

Mies ja lapsi iloisina

Sammandrag

Interventionens genomförande: Individ/Familj

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att öka en positiv interaktion och kommunikation i en situation, där en förälder har ett problem som inverkar på familjen. Med interventionen ökar man den gemensamma förståelsen mellan föräldrar och barn. Med interventionen stärker man föräldrarnas förmåga att hjälpa sina barn.

Beskrivning av interventionen: Föra barnen på tal – familjeinterventionen är processbetonad och lämpar sig för barnfamiljer där barnet är i skolåldern och föräldern har mentala problem. Föra barnen på tal -familjeinterventionen är en del av metoderna inom Familj & barn i samspel. Interventionens utveckling har påverkats av forskningsevidens om barnets framsteg och på hur mentala problem hos en förälder utgör en risk för barnets utveckling (Beardslee & Podorefsky 1988; Beardslee mfl. 1997). Metoderna i Familj & barn i samspel grundar sig på teorin om barnets utveckling som en del av olika utvecklingsmiljöer (Solantaus & Niemelä 2016). I interventionen Föra barnen på tal – familjeinterventionen träffar en utbildad professionell familjen 6–8 gången. Sessionerna arrangeras för föräldrarna, barnen och för hela familjen. I interventionen ordnas också uppföljningsträffar. I interventionen används en manual som tagits fram för verksamheten. Interventionen har också anpassats för situationer, där föräldern exempelvis har diagnosticerats med en allvarlig fysisk sjukdom, föräldern har upplevt våld eller i situationer av omhändertagande och skilsmässa.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Skolningen i Föra barnen på tal -familjeinterventionen är en del av metodskolningen Familj & barn i samspel. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med barnfamiljer, speciellt professionella inom social- och hälsovården. I skolningen ingår material och manualen Föra barnen på tal -familjeinterventionen. Interventionen är ursprungligen utvecklad i USA som en metod i familjearbetet. I Finland används interventionen i grund- och specialtjänsterna inom social- och hälsovården.

Interventionens evidensgrad och effekt: I USA har interventionen studerats i en RCT-undersökning (Beardslee mfl. 1997; Beardslee mfl. 2002), där man undersökte familjeinterventionens effektivitet jämfört med en intervention i föreläsningsform i familjer, där den ena föräldern har en depression. Undersökningen konstaterade, att bland de föräldrar som deltog i interventionen stärktes på lång sikt deras attityder, beteende och förmåga att kommunicera med sina barn jämfört med kontrollgruppen.  I en uppföljning under en längre tid såg man att för de barn som ingick i interventionsgruppen ökade förståelsen för förälderns mentala problem jämfört med barn i kontrollgruppen. I Finland har man undersökt interventionens lämplighet i det finländska servicesystemet (Solantaus mfl. 2009). Interventionen har måttligt stark forskningsbaserad evidensgrad och effekt.

Litteratur:

  • Beardslee, W., Gladstone, T., Wright, E. & Cooper, A. (2003). A family-based approach to the prevention of depressive symptoms in children at risk: evidence of parental and child change. Pediatrics, 112(2), 119–131.
  • Beardslee, W. R. & Podorefsky, D. (1988). Resilient adolescents whose parents have serious affective and other psychiatric disorders: Importance of self-understanding and relationships. American Journal of Psychiatry, 145, 63–69.
  • Beardslee W., Salt P., Versage E., Gladstone T., Wright E. & Rothberg P. (1997). Sustained change in parents receiving preventive interventions for families with depression. American Journal of Psychiatry, 154, 510–515.
  • Solantaus, T. & Niemelä, M. (2016). Arki kantaa – kun se pannaan kantamaan. Perheterapia, 1, 21–33.
  • Solantaus, T., Toikka, S., Alasuutari, M., Beardslee, W. R. & Paavonen, E.J. (2009). Safety, feasibility and family experiences of preventive interventions for children and families with parental depression. International Journal of Mental Health Promotion 11, 15–24.