Nyyttigrupp

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Nyyttigruppens målsättning är att minska förlossningsrädsla och förhindra förlossningsrädslans skadliga effekter. Interventionen stärker och ökar beredskapen för förlossningen och för föräldraskapet.

Beskrivning av interventionen: Nyyttigruppen riktar sig till gravida förstföderskor och är en semistrukturerad kamratgruppsformad intervention. Interventionen passar för förstföderskor som lider av förlossningsrädsla. Metoden baserar sig på att stärka den egna kroppsmedvetenheten och självregleringen, på kamratgrupperna och på den instruktiva, inlärningsmässiga arbetsmetoden (psykoedukation). Kamratgrupperna samlas sex gånger under graviditeten och en gång efter förlossningen. Kamratgrupperna leds av en skolad Nyytti-instruktör. Varje träff har sitt eget psykoedukativa innehåll och övning i kroppsmedvetenhet (Salmela-Aro mfl. 2011). Målsättningen med gruppdiskussionerna är att dela kamratstöd och öka egna känslor, kroppsmedvetenhet och mentalisation. Deltagarna kommer till Nyyttigrupperna med en remiss från rådgivningen.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Interventionens metodskolning arrangeras vid behov av metodens utvecklare. Skolningen är riktad till psykologer och psykoterapeuter. Interventionen har utvecklats av psykologerna Riikka Airo och Maiju Tokola. Nyyttigrupper erbjuds vid Kvinnokliniken (HUS) och vid Uleåborgs universitetssjukhus.

Interventionens evidensgrad och effekt: Nyyttigruppernas effektivitet har undersökts i en randomiserad kontrollerad studie (Rouhe mfl. 2013; Rouhe mfl. 2015; Salmela-Aro mfl. 2011). I undersökningen studerades Nyyttigruppens effekt på val av förlossningssätt och positiva förlossningsupplevelser (Rouhe mfl. 2015), förlossningsberedskapen och stärkandet av moderskapet (Salmela-Aro mfl. 2011), och även anpassningen till moderskapet och till depressiva symptom efter förlossningen (Rouhe mfl. 2013). Bland förstföderskorna i Nyyttigruppen ökade beredskapen inför förlossningen. I och med att förlossningsrädslan minskade stärktes också moderskapet hos de mödrar som deltog i interventionen jämfört med kontrollgruppen (Salmela-Aro mfl. 2011). Nyyttigrupen hade också en inverkan på förlossningsmetoden (vaginal förlossning), på en positiv förlossningsupplevelse (Rouhe mfl. 2013) och på anpassningen till moderskap (Rouhe mfl. 2015).

Litteratur:

  • Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E., Ryding, E-L. & Saisto, T. (2015). Group psychoeducation with relaxation for severe fear of childbirth improves maternal adjustment and childbirth experience – a randomized controlled trial. The Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(1), 1–9.
  • Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E. & Taisto, T. (2013). Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women – randomized trial. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 120, 75–84.
  • Salmela-Aro K., Read, S., Rouhe, H., Halmesmäki, E., Toivanen R. M., Tokola, M. I. & Saisto, T. (2012). Promoting positive motherhood among nullparious pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of Health Psychology, 17(4), 520–534.