Behandlingssystemet Pidä kiinni

Vauva katsoo kameraan

Sammandrag

Interventionens målsättning: Målsättningen med Pidä kiinni -behandlingssystemet är att stödja väntande mödrar och familjer med drogproblematik att bli drogfria. Med behandlingsmetoden förstärker man föräldraskapet och moderskapet för att garantera en trygg uppväxtmiljö för babyn.

Beskrivning av interventionen: Pidä kiinni -behandlingssystemet riktar sig till väntande mödrar som använder droger och till spädbarnsfamiljer. Behandlingsmetodens teoretiska bakgrund finns i anknytnings- och mentaliseringsteorin och i neurobiologisk forskning som visar på lyckade interaktionsupplevelser hos mödrar som använder droger (Suchman 2006). Behandlingsprogrammet har en rehabiliterande och reflektiv arbetsteknik. Innehållet i behandlingsmetoden bestäms individuellt utgående ifrån den väntande modern och spädbarnsfamiljens situation och i vården används olika arbetsmetoder beroende på situationen. Behandlingen sker i Mödra- och skyddshemmet och utgörs av drogrehabilitering och ett stöttande av den tidiga interaktionen och föräldraskapet. Från Pidä kiinni- behandlingssystemet har vid Mödra- och skyddshemmens öppenvård utvecklats en grupprehabilitering för mödrar som använder droger och för spädbarnsfamiljer.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Skolning i behandlingsmetoden erbjuds till arbetstagare vid Mödra- och skyddshemmen som en arbetsplatsskolning. Pidä kiinni -behandlingssystemet har i Finland utvecklats av Förbundet för mödra- och skyddshem. Pidä kiinni -behandlingssystemet och grupprehabiliteringstjänsten som utvecklats från behandlingsmetoden erbjuds i vissa Mödra- och skyddshem i Finland till de mödrar och spädbarnsfamiljer som har ett betalningsavtal för rehabilitering av kommunen.

Interventionens forskningsevidens och effekt: Pidä kiinni -behandlingssystemet har studerats i en prospektiv effektstudie (Pajulo mfl. 2011; Pajulo mfl. 2012). Bland de mödrar (n = 34) som deltog i behandlingsmetoden steg den genomsnittliga mentaliseringsförmågan under rehabiliteringen, men undersökningsunderlaget var litet och andelen mödrar som uteblev från uppföljningen stort. Behandlingsmetoden ger lite forskningsevidens om en positiv utveckling av mentaliseringsförmågan under graviditeten eller efter graviditeten bland de mödrar som deltog i interventionen. I Finland finns det inga effektstudier med en kontrollgrupp om behandlingssystemet Pidä kiinni.

Litteratur:

  • Pajulo, M., Pyykkönen, N., Kalland, M., Sinkkonen, J., Helenius, H. & Punamäki, R. L. (2011). Substance abusing mothers in residential treatment with their babies: Postnatal psychiatric symptomatology and its association with mother–child relationship and later need for child protection actions. Nordic Journal of Psychiatry 65(1), 65–73.
  • Pajulo, M., Pyykkönen, N., Kalland, M., Sinkkonen, J., Helenius, H., Punamäki, R. L. & Suchman, N. (2012). Substance‐ abusing mothers in residential treatment with their babies: importance of pre‐and postnatal maternal reflective functioning. Infant Mental Health Journal 33(1), 70–81.
  • Suchman, N., Pajulo, M. & Mayes, L. (2013) (toim.). Parenting and substance abuse, developmental approaches to intervention. Oxford University Press.