Yksi syy kommunikaation haasteisiin opettajan tai muun kasvatusalan työntekijän ja lapsen välissä on ei-toivottu käytös koululuokassa tai varhaiskasvatusryhmässä.

Systemaattisesti työrauhaa tukevilla toimintatavoilla voidaan kuitenkin merkittävästi parantaa työrauhaa. Tällaisten tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien käyttö käyttäytymisen ohjaamisen keinona on toistaiseksi ollut suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa suhteellisen vähäistä.

Ryhmänhallintaa parantavat menetelmät voivat olla joko yksilöllisen käyttäytymisen tuen menetelmiä (esim. Teacher Classroom Management -ryhmähallintamenetelmä eli TCM) tai koko yksikköä tukevia toimintatapoja (esim.  School Wide Positive Behavior Support eli SWPBS, Suomessa toteutettu nimellä ProKoulu/ProVaka).

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehityspäällikkö Kati Granlund kertoo esimerkin TCM- ryhmänhallintamenetelmän jalkauttamisesta kouluun ja varhaiskasvatukseen osana Turun Yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja Itlan yhdessä kehittämää käytösongelmien hoitomallia.

THL:n erikoistutkija Piia Karjalainen ja Itlan projektikoordinaattori Ninnu Koskenalho esittelevät tutkimukseen perustuvaa materiaalia opettajien ja muun kasvatusalan henkilöstön ryhmänhallinnan tueksi.

Tehokkaiden yksilöllisten käyttäytymisen tuen menetelmien periaatteet ovat samoja kuin luokan tai ryhmän työrauhaa tukevien toimintatapojen periaatteet (Närhi ym., 2022, painossa). Keskeistä niissä on mm. että

  • tehdään käyttäytymisodotukset selkeiksi ja tarvittaessa yksilöllistetään niitä tukea tarvitsevalle oppilaalle,
  • lisätään käyttäytymisten harjoittelua ja opettamista
  • muutetaan oppilaalle toivotusta käyttäytymisestä annettua positiivista palautetta säännöllisemmäksi ja välittömämmäksi.

VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmä järjesti alkuvuodesta 2022 tutkijoille ilmiöpöydän, jonka tuloksena päädyttiin valmistamaan tutkimukseen perustuva materiaali kasvatuksen ammattilaisten tueksi.

Webinaarin kohderyhmänä ovat opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö.

Ilmoittaudu mukaan 2.9.2022 mennessä.

Ohjelma

14.00 Avaussanat ja johdatus päivään

Merja Mannerkoski (VIP / OPH) ja Kari Lehtola (opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto)

14.20 TCM, opettajien ryhmänhallintamenetelmä – tutkittuja keinoja lasten käytösoireilun ehkäisyyn ja vähentämiseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Kati Granlund (KM, kehityspäällikkö, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

14.45 Opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille suunnatun materiaalin esittely

Piia Karjalainen (erikoistutkija, THL) ja Ninnu Koskenalho (projektikoordinaattori, Itla)

15.10 Esimerkki kentältä

Laura Porri (erityisopettaja esikoulussa [ympärivuorokautinen esikoulu] Veturitalli, Pori) ja Sari Taipale (vastaava erityisluokanopettaja, eka luokka resurssivaltaisella erityistuella, Nurmijärvi)

15.40 Kommenttipuheenvuoro

Vaativa erityinen tuki (Tiina Korpela-Liimatainen, Vaatu)

15.50 Keskustelua

16.00 Tilaisuus päättyy

Huom! Samasta teemasta järjestetään webinaari opetuksen ja varhaiskasvatuksen johdolle ja hallinnolle 26.9.2022. Lue lisää.

Lisätietoja

Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itla, 041 455 2280, petra.kouvonen(a)itla.fi

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 029 501 6917, kari.lehtola(a)avi.fi