Keitä me olemme

Kasvun tuki -tiimi


Taina Laajasalo
tieteellinen päätoimittaja

Kasvun tuki –tietolähteen Tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo vastaa menetelmäarvioiden toimitustyöstä ja yhteydenpidosta menetelmän kehittäjien, kentän toimijoiden ja Tieteellisen neuvoston kanssa. Taina on koulutukseltaan psykologi (PsT) ja oikeuspsykologian dosentti. Hänen kiinnostuksensa lasten ja perheiden hyvinvointia edistävään ja ongelmia ennaltaehkäisevään työhön on syttynyt sekä käytännön työssä lasten ja perheiden parissa että tutkimustyön kautta. Tutkimustyössään hän on viime aikoina ollut kiinnostunut erityisesti lasten kaltoinkohteluun sekä lasten ja nuorten käytösongelmiin liittyvistä aiheista.


Petra Kouvonen
kehitysjohtaja

Petra Kouvonen vastaa Kasvun tuki -tiimissä lasten kasvuolojen edistämiseksi tarkoitettujen näyttöön perustuvien menetelmien implementaation seurannasta ja dokumentoinnista. Seurannan tuloksena tuotetaan implementaatio-opas paikallisen johdon, keskijohdon sekä päätöksenteoksen tueksi. Sähköisessä oppaassa tuetaan näyttöön perustuvan toiminnan johtamista ja ylläpitoa. Pyrkimyksenä on näin taata että näyttöön perustuva toiminta kykenisi vaikuttamaan tehokkasti lasten kasvuoloihin myös vuosia sen jälkeen siitä kun toiminta on aloitettu. VTT Petra Kouvosen kiinnostus liittyy erityisesti oikeussosiologian kenttään, joissa viime vuosina erityisesti lasten oikeuksien sopimuksen toteutus lasten tasa-vertaisten oikeuksien takaamiseksi eri tilanteissa, eri taustaisten lasten kohdalla ja eri toimeksiantajen toteuttamana on ollut hänen kiinnostuksensa kohteenaan.

Tilda Hopia
viestintäassistentti

Tilda Hopia toimii Kasvun tuessa viestintäassistenttina. Hänen tehtävänään on näyttöön perustuvan vanhemmuuden tuen menetelmien nostaminen maakuntien ja kuntatoimijoiden sekä median tietoisuuteen.