Voikukan siemeniä ilmassa
Mikä on Kasvun tuki – tietolähde?

Kasvun tuki on avoin tietolähde, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Tietolähteeseen sisällytetään työmenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kasvun tuki kokoaa palvelujärjestelmässä sosiaali-/terveys ja sivistys-sektorilla toimiville kunta- ja järjestötyön ammattilaisille sekä palvelujärjestelmän tarjonnasta vastaaville tahoille luotettavaa, kattavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa siitä, millaisilla työmenetelmillä lapsia ja heidän perheitään voidaan auttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Toiveena on, että työ innostaisi ammatissaan lapsiperheitään kohtaavia tai heille palveluita suunnittelevia työntekijöitä hankkimaan enemmän ja parempaa tieteellistä näyttöä työlleen.

Kasvun tuki -hanke on luonut luokittelukriteerit menetelmien arvioimiseksi. Kaikki Kasvun tuki -tietolähteessä arvioidut menetelmät täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia
  • Työmenetelmien teoreettinen viitekehys pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon lasten ja nuorten kehityksestä
  • Lisäksi menetelmillä on selkeästi määritelty kohderyhmä, teoreettinen perusta ja Suomesta saatavilla oleva koulutus
  • Menetelmien eettisessä arvopohjassa näkyy asiakaslähtöisyys, osallistavuus, vuorovaikutuksellisuus ja voimaannuttavuus

Pohjoismaissa vastaavanlaisia edistävän ja ehkäisevän työn tietolähteitä ja luokittelujärjestelmiä on jo käytössä: UNGSINN Norjassa, METODGUIDEN Ruotsissa ja VIDENSPORTALEN Tanskassa ovat kehittäneet omat luokitusjärjestelmänsä menetelmien tutkimusnäytön ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Kasvun tuki -tietolähde on osa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (Itla), Suomen Mielenterveysseuran, Onni ja Helmi Karttusen säätiön sekä Lastensuojelun keskusliiton yhteistyössä toteuttamaa hanketta.

Itla arvioi työmenetelmiä ja auttaa kuntia juurruttamaan niiden käyttöä. Mielenterveysseura levittää työmenetelmiä ja kouluttaa niiden käyttöön.

Vuosina (2017-2018) mukaan hakeutuneita vahvan tai kohtalaisen näytön saaneita työmenetelmiä levitettiin osana STM:n koordinoimaa LaPe-hanketta.