Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki

Kasvun tuki –tietolähde ja implementaation arviointi ovat osa Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakkia, jota vuoden 2018 loppuun rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön Lape-kärkihanke. Vuoden 2019 aikana Itla vastaa yhdessä Mieli ry:n kanssa työkalupakin juurruttamistyöstä. Työkalupakin ohjausryhmään kuuluvat:

 • Hanne Kalmari, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Anne Lounamaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura
 • Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura
 • Katja Bergbacka, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sanni Penttilä, Siun sote
 • Arto Willman, Oulun kaupunki
 • Eija Ala-Toppari-Peltola, LAPE Etelä-Pohjanmaa
 • Mirja Antila, LAPE-akatemia
 • Maria Kaisa Aula, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö