Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki

Kasvun tuki –tietolähde ja implementaation arviointi ovat osa Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakkia, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Lape-kärkihanke. Työkalupakin ohjausryhmään kuuluvat:

  • Hanne Kalmari, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura
  • Katja Björkbacka, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto
  • Maria Kaisa Aula, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö
  • Jorma Komulainen, Duodecim