Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto tekee konsensuspäätöksen työmenetelmien luokituksesta tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta. Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

Kristian Wahlbeck
Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

Kristian Wahlbeck on psykiatrian dosentti ja psykoterapeutti. Hän on edistänyt näyttöön perustuvia työmenetelmiä muun muassa toimiessaan Cochrane-yhteistyön toimittajana. Kristian toimii Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtajana, ja hän toimii myös useissa kotimaisissa ja eurooppalaisissa asiantuntijatehtävissä. Hänen tutkimusalueensa liittyvät väestötason mielenterveyden edistämiseen ja palvelujärjestelmään.
famh.academia.edu/KristianWahlbeck

Marja Holmila
Tutkimusprofessori, VTT

Koulutukseltani olen sosiologi, VTT. Olen työskennellyt alkoholitutkimuksen parissa vuodesta 1977  Alkossa, Stakesissa ja THL:ssä. Vuoden 2017 alusta olen ollut THL:n vieraileva tutkija jäätyäni eläkkeelle. Tutkimustyöni on keskittynyt ehkäisevän päihdetyön, perheiden ja lasten tutkimukseen. Olen johtanut useita ehkäisevän päihdetyön hankkeita ja niiden arviointitutkimuksia. Toimin edelleen lastensuojelun, perhetutkimuksen ja päihdehaittojen ehkäisyn ja hoidon parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Raija-Leena Punamäki
Psykologian professori

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on psykologi ja psykologian professori Tampereen yliopistossa, tutkimusalueena mielenterveys ja kehityksellinen psykopatologia. Interventio- ja preventiotutkimus kohdistuu sotatrauma kokeneisiin lapsiin ja nuoriin, sekä mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Tämänhetkinen tutkimus kohdistuu varhaiseen vanhemmuuteen traumatisoituneiden ja korkean riskin perheissä, esimerkkinä päihderiippuvuus, medikaaliset riskit ja sota- ja pakolaisuuskokemukset.

Päivi Santalahti
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti, ylilääkäri

Olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti ja toimin tällä hetkellä THL:n mielenterveysyksikössä ylilääkärinä. Olen tutkinut lasten mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä, palvelujärjestelmää ja menetelmien soveltuvuutta ja vaikuttavuutta. Nykyisessä työssäni pyrin osaltani vaikuttaman siihen, että tutkimuksissa vaikuttavat ja käytännössä hyviksi todetut menetelmät olisivat aikaisempaa tasapuolisemmin saatavilla Suomessa asuville perheille ja lapsille.

Eeva Aronen, HY

Mirjam Kalland, HY

Jorma Komulainen, Duodecim
Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, dosentti

Jorma Komulainen toimii Käypä hoito -suositusten päätoimittajana Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa. Hänen tutkimustyönsä käsittelee lasten diabetesta, lastenendokrinologiaa ja näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmiä. Komulainen on ollut laatimassa noin 20 kansallista Käypä hoito -suositusta ja kirjoittanut ja esitelmöinyt hoitosuositusten laatimisen periaatteista.

Nina Sajaniemi, HY