Tietoa menetelmän käyttöönoton tueksi

Uusia menetelmiä syntyy jatkuvasti. Osa menetelmistä
jää elämään, toiset kuolevat pois.

Vaikuttavan toiminnan rakentaminen lasten kasvun tueksi on usein pitkä prosessi. Tutkimuksen perusteella tiedämme, että on olemassa keskeisiä vaiheita menetelmien juurruttamisessa, jotka ovat merkityksellisiä. Näihin vaiheisiin on mahdollista vaikuttaa. Onnistunut juurtuminen parantaa mahdollisuuksia saavuttaa toivottuja tuloksia menetelmän avulla. Kun tavoitteena on tukea lasten kasvua vaikuttavasti, menetelmän valinta on ensimmäinen askel. Seuraava askel prosessissa on varmistaa, että menetelmää käytetään oikealla tavalla jotta menetelmällä olisi mahdollista saavuttaa toivottuja tuloksia. Lisäksi menetelmälle tarvitaan toimintaa ylläpitävää tukea.

Menetelmän soveltamisen tueksi voi hyödyntää seuraavaa laajasti käytössä olevaa ja tutkimustietoon nojaavaa viiden askeleen mallia:

Näyttöön perustuvan työn viisi askelta:

KYSY – Muotoile kysymys
ETSI – Käy läpi olemassa oleva tutkimustieto kysymykseesi vastaamiseksi
ARVIOI – Arvioi tutkimustiedon soveltuvuus huomioiden perheen tai perheenjäsenen yksilöllisyys ja käytössäsi olevat resurssit
SOVELLA – Käytä omaa ammatillista osaamistasi ja huomioi yksilöiden tarve, tilanne ja heidän omat toiveensa
SEURAA – Arvioi jatkuvasti toimintasi laatua yllä olevaan nojaten

Kasvun tuki –työssä rakennetaan vuosina 2017-18 LAPE-työkalupakkiin valittujen menetelmien juurruttamiseksi tutkimustietoon nojaavaa tukea osana sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa.  Materiaaleja toiminnan tueksi tuodaan osaksi tätä sivustoa.