Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät järjestettiin Kuopiossa 4.–5.10.2022. Tämän vuoden teemana oli vaikuttavuuden mittaaminen: mittarit, menetelmät ja työkalut. Lotta Heikkilä Itlasta esitteli Kasvun tuen uudistuvaa arviointijärjestelmää, jolla arvioidaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuusnäyttöä. 

Heikkilän esitys oli osa vaikuttavuuden mittaamisen ja tutkimusasetelmien teemaa. Muut tutkimuspäivien teemat keskittyivät sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuuteen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuteen sekä implementointitutkimukseen. 

Vaikuttavuuden talo on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen yhteistyöverkosto, joka kokoaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää vaikuttavuustietoa ja järjestää koulutusta. Alan tutkijoille ja asiantuntijoille suunnattuja Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Tänä vuonna järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas. 

Konferenssissa oli neljä pääpuhujaa eri aloilta. Ensimmäisenä konferenssipäivänä pääpuhujina olivat professori Martin Webber Yorkin yliopistosta ja ylilääkäri Jonna Salonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Webberin esitys koski sosiaalisten interventioiden arviointia. Salonen esitteli vuonna 2023 käyttöön otettavia kansallisia terveydenhuollon laaturekistereitä.  

Toisena konferenssipäivänä erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta puhui vaikuttavuuden mittaamisen ja tutkimuksen yhdistämisestä. Päivän päätti Duken yliopiston professori Matthew D. Adlerin puheenvuoro sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamisesta.  

Keynote-puhujina olivat tutkimusjohtaja Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta aiheenaan implementointitutkimus ja apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta aiheenaan geneeriset elämänlaatua mittaavat PROM-mittarit. 

 

 

Viimeisimmät artikkelit