Marjo Kurki kertoi Allin päivän seminaarissa, miten Itla havahtui ukrainalaisten lasten hätään, ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Kurjen ja kollegojen työ sai arvokasta palautetta, kun ukrainalaistaustainen, Väestöliitossa harjoittelijana oleva Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija esitti kauniin kiitoksensa tuesta ukrainalaisille.

Pian on kulunut vuosi Ukrainan sodan alkamisesta. Itlan erikoistutkija Marjo Kurki kertoi 31.1.2023 järjestetyssä Allin päivän seminaarissa, miten vuoden takainen järkytys sai Itlan toimimaan. Kurki kollegoineen mietti tuolloin, miten ukrainalaisia lapsia, nuoria ja perheitä voitaisiin parhaiten auttaa. Millaisia näyttöön perustuvia menetelmiä voitaisiin tarjota kovia kokeneita lapsia kohtaavien ammattilaisten avuksi?

Itlan Kasvun tuessa oli vastikään arvioitu traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen tarkoitettu ryhmämuotoinen interventio, TRT (Teaching Recovery Techniques). Sillä oli arvioitu olevan vahva dokumentoitu vaikuttavuusnäyttö. Menetelmällä voidaan antaa sotatilanteelle altistuneille 8–18-vuotiaille keinoja traumaattisen stressin lievittämiseen, ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi kouluissa.

Heti sodan alkamista seuraavalla viikolla Itla päätti ryhtyä tukemaan TRT-menetelmäosaajien koulutusta.

”Meillä on paljon tarvetta tämän tyyppiselle osaamiselle Suomessa. Totesimme, että nyt on hyvä hetki tarttua toimeen”, Kurki muistelee.

Suomen kouluihin odotettiin kevään aikana suurta määrää sotaa paenneita ukrainalaislapsia. Suoraan kouluihin TRT-menetelmää ei kuitenkaan voitu viedä.

”Opettajat, rehtorit ja muu henkilöstä ei ollut vielä palautunut edes koronan aiheuttamasta kuormasta. Ei uuden menetelmän ottaminen käyttöön ole mikään pikku juttu”, Kurki toteaa.

Ratkaisu löytyi ensi vaiheessa yhteistyöstä Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen ja Oulun vastaanottokeskuksen kanssa. Työ piti aloittaa siitä, että menetelmän manuaali käännettiin suomeksi. Ensimmäinen koulutus toteutettiin alkukesällä 2022 ja kouluttajana toimi menetelmän Suomeen tuonut psykologi Soili Poijula.

Ensimmäinen TRT-ryhmä käynnistyi Oulun vastaanottokeskuksessa elokuussa, ja palautettakin siitä on jo saatu.

”Oulun kokemusten perusteella on tärkeää, että vanhemmat otetaan mukaan työskentelyyn, jos se on mahdollista. On yllättävää, miten erilaisia lapsen ja vanhemman näkökulmat voivat olla”, Kurki pohtii.

Yhteensä Itlan tuella koulutettiin vuoden aikana yli 60 ammattilaista TRT-menetelmäohjaajiksi. Säätiö jatkaa pitkäjänteistä työtä rakenteiden luomiseksi, jotta menetelmä juurtuisi käyttöön. Toiveena on tehdä myös käyttöönottotutkimusta yhteistyössä SPR:n kanssa. Lisäksi Itla on perustanut asiantuntijaverkoston, joka koordinoi TRT-menetelmän levittämistä kansallisesti.  Allin päivän seminaarin pääjärjestäjä, Alli Paasikiven säätiö, on osa tätä verkostoa.

Suomeen odotetaan vuoden aikana 30 000–40 000 ukrainalaista pakolaista lisää. Siksi tässä vaiheessa tavoitteena on auttaa ukrainalaisia perheitä vaikuttavalla tavalla, mutta jatkossa TRT-menetelmää voidaan käyttää myös muille kohderyhmille.

Kurjen puheenvuoron jälkeen työ sai arvokasta palautetta, kun ukrainalaistaustainen, Väestöliitossa harjoittelijana oleva Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija esitti kauniin kiitoksensa tuesta ukrainalaisille.

 

Allin päivän seminaarin Tiedekulmassa järjestivät Alli Paasikiven säätiö, Itla ja Väestöliitto.

Teema: Perheet ja perheellistyvät 2020-luvun Suomessa – tilastot ja tutkimukset vaikuttavien käytännön ratkaisujen ja perhepolitiikan tukena

Tallenne seminaarista löytyy täältä.

Lisätietoja:

Marjo Kurki, erikoistutkija, Itla, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797

Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itla, petra.kouvonen@itla.fi, 041 455 2280

Lisätietoa TRT-menetelmästä:

TRT-menetelmän kehittänyt Children and War Foundation
TRT-työ Ukrainassa

Viimeisimmät artikkelit