Yksi syy kommunikaation haasteisiin opettajan tai muun kasvatusalan työntekijän ja lapsen tai nuoren välillä on ei-toivottu käytös koululuokassa tai varhaiskasvatusryhmässä.

Työrauhaa voidaan merkittävästi parantaa sitä järjestelmällisesti tukevilla toimintatavoilla. Tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien käyttö käyttäytymisen ohjaamisen keinona on toistaiseksi ollut suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa suhteellisen vähäistä.

VIP-teemaryhmä Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret on syksystä 2021 saakka työstänyt käyttäytymisen haasteisiin koulussa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa liittyviä kysymyksiä.

Teemaryhmä on lähestynyt aihetta mm. hyödyntämällä Science Academy of Finlandin Ilmiökartta-prosessia. Siinä pyöreän pöydän keskusteluihin tuotiin teeman asiantuntijoita niin tutkijapuolelta kuin kentältä tarkastelemaan ilmiötä monipuolisesti ja etsimään tutkimuspohjaisia, tarpeisiin vastaavia ratkaisuja.

Omat webinaarit opettajille ja johdolle

Tämän työn ansiosta teemaryhmä järjestää syyskuussa aiheesta Aluehallintoviraston kanssa kaksi webinaaria.

5.9. järjestettävä webinaari otsikolla ”Ryhmänhallintataidot kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opettajien ja muun henkilöstön tukena” on suunnattu opettajille, varhais- ja esikasvatuksen opettajille sekä opiskeluhuollon henkilöstölle. Tapahtuma on täynnä, mutta jonotuslistalle voi edelleen ilmoittautua.

26.9. otsikolla ”Joustavasti tehostuvan tuen ketjun johtaminen: mistä joustavasti tehostuvan tuen vaikuttavat elementit rakentuvat?” puhutaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, koulujen ja opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen johdolle ja suunnittelijoille. Tässä webinaarissa on edelleen tilaa!

Molempien webinaarien suomeksi ja ruotsiksi tekstitetyt tallenteet sekä muut materiaalit jaetaan kaikille ilmoittautuneille myöhemmin.

Lisää tietoa VIP-teemaryhmän toiminnasta

Kasvun tuessa arvioidut psykososiaaliset menetelmät