Trappan

Tyttö ja nalle

Sammandrag

Interventionens genomförande: Individ

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att stödja barn i åldern 4–18 år som har upplevt familje- eller närståendevåld. Med interventionen Trappan stärks barnets förmåga att sätta ord på våldsupplevelser och förstå dem. Med interventionen ökar man barnets kunskap om våld och ger information om säkerhet.

Beskrivning av interventionen: Trappan är en individbaserad intervention för barn som upplevt våld på nära håll i familjen eller bland anhöriga. Bakom interventionen ligger forskningsevidens om våld och utvecklingspsykologiska uppfattningar om hur närståendevåld inverkar på barnets utveckling. Interventionen kan inte användas som en del i familjevåldsutredningar eller i en brottsprocess. Före interventionen startar försäkrar en professionell med ett multiprofessionellt samarbete, att det inte längre finns risk för våld. I interventionen träffar en Trappan-utbildad professionell barnet 4–8 gånger och träffar också föräldrarna före och efter interventionen. I Trappan genomför man ett förtroligt samtal med barnet, hjälper barnet att skapa en helhet av sina upplevelser av våld och ger information om våld (Källström & Ekbom 2014). Experter som jobbar med barn har anpassat delar av Trappan till en arbetsmetod i sitt jobb.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Folkhälsan arrangerar Trappan-skolning för professionella som arbetar med barn och unga. Interventionen har skapats i Sverige av Rädda Barnen rf:s socialarbetare Inger Ekbom och psykologen Ami Arnell för familjers interna våldssituationer (Källström & Ekbom 2014). I Finland har Folkhälsan utvecklat Trappan tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Det finns inga exakta uppgifter om interventionens tillgänglighet i Finland.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det har inte gjorts referensgranskade studier i Finland om interventionen och det finns inte någon forskningsbaserad evidensgrad om interventionens effekter.

Litteratur:

  • Källström Cater, Å. & Ekbom, I. (2014). Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj: reflektioner utifrån olika perspektiv. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län. FoU-rapport.