Kasvun tuki -aikakauslehti on vertaisarvioitu, avoin kotimainen tiedejulkaisu.

Lehdessä julkaistaan

 • systemaattisia katsauksia lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatuista psykososiaalista menetelmistä ja interventioista
 • toimintamallien arviointeja
 • interventio- ja implementointitutkimukseen liittyviä metodologisia artikkeleita ja
 • lasten ja perheiden hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja lapsipolitiikkaan liittyviä artikkeleita.

Lisäksi lehdessä julkaistaan kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita suomeksi ja kansallisiin tarpeisiin muokattuna. Lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa verkossa.

Artikkeleita julkaistaan mm. seuraavilta tieteenaloilta:

 • terveystiede
 • sosiaalitiede
 • kasvatustiede
 • kansanterveystiede
 • yhteiskuntatiede
 • terveystaloustiede
 • hallintotiede
 • psykologia

Kasvun tuki -aikakauslehti pyrkii laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa. Tavoitteena on edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa ja ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Aikakauslehti kokoaa tieteiden välistä keskustelua lapsitiedon ja -politiikan kentällä eri toimijoiden välillä. Lisäksi se nopeuttaa tutkimusperustaisen lapsipoliittisen tiedon käyttöönottoa.