Tervetuloa tarkastelemaan Itlan Kasvun tuen kursseja. Tällä hetkellä tarjolla on kaksi kurssia, joiden aiheina ovat näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönoton eli implementoinnin johtaminen sekä käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Näyttöön perustuvat menetelmät osaksi johtamista

Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamista näyttöön perustuvien menetelmien onnistuneen implementoinnin avulla. Kurssilla opitaan, miten johtamisella voidaan vauhdittaa menetelmien juurruttamista ja saavuttaa haluttu lopputulos. Kurssin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilö- ja kehittämistehtävissä toimivat ja muut näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnista kiinnostuneet ammattilaiset.

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kurssilla opitaan tutkimustietoon perustuvia vaikuttavia keinoja ryhmän ja yksilön myönteisen käyttäytymisen ohjaamiseen ja tukemiseen sekä ei-toivotun käyttäytymisen vähentämiseen. Kurssilla tarkastellaan myös kasvattajan ammatillista identiteettiä ja ammattietiikkaa sekä kasvattajan oman toiminnan vaikutusta oppijoiden käyttäytymiseen. Kurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille, muun muassa varhaiskasvattajille, opettajille, koulunkäynninohjaajille, psykologeille sekä kuraattoreille. Kurssi soveltuu myös muilla kouluasteilla toimiville ammattilaisille sekä kaikille tutkimustietoon perustuvista ryhmän ohjaamisen keinoista kiinnostuneille lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille sekä opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille.

Kurssi
Kurssin aloitussivu on auki tietokoneen ruudulla.

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa