Voikukan siemeniä ilmassa

Kasvun tukeen kuuluu menetelmä- ja implementointiosaaminen sekä Kasvun tuki -aikakauslehti. Kasvun tuki -tietolähde on päivittyvä varhaisen tuen menetelmien arviointisivusto. Se sisältää tietoa psykososiaalisista menetelmistä, joiden tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja vanhempien psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kasvun tuki kokoaa tutkimuskirjallisuuden yhteen ja kertoo menetelmien vaikuttavuudesta yleistajuisesti.

Luotettava, ajankohtainen ja käytännönläheinen tieto on tärkeää erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä sivistyssektorilla toimiville kunta- ja järjestötyön ammattilaisille sekä palvelujärjestelmän tarjonnasta vastaaville tahoille. Kasvun tuki edistää tutkimusperäisen tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa ja auttaa valitsemaan vaikuttavia menetelmiä, joilla lapsia, nuoria ja perheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla riittävän varhaisessa vaiheessa. Kasvun tuki tarjoaa menetelmä- ja implementointiosaamisen koulutusta monessa muodossa.

Kasvun tuki on osa Itlaa (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.).

 

Menetelmäarviointi

Jokainen Kasvun tuessa arvioitava menetelmä täyttää neljä sisäänottokriteeriä: 1) menetelmän kohderyhmänä ovat lapsiperheet (lapsi tai vanhemmat), 2) menetelmällä on teoreettinen viitekehys, 3) menetelmäkoulutusta on saatavilla Suomessa ja 4) menetelmällä on eettinen arvopohja.

Menetelmien arviointityössä painotetaan puolueettomuutta. Luokituksesta vastaa tieteellinen toimituskunta. Ennen vuotta 2021 arvioitujen menetelmien luokituksesta päätti tieteellinen neuvosto tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta.

Kasvun tuki -arviointijärjestelmä uudistuu syksyllä 2022. Tulevaisuudessa arvioinnit julkaistaan ja päivitetään systemaattisina katsauksina Kasvun tuki -aikakauslehdessä.

Implementointi

Kasvun tuki -implementointityö tukee lapsi- ja perhepalveluiden johtajia, päätöksentekijöitä sekä toimijoita, jotka haluavat taata menetelmän kiinnittymisen osaksi toiminnan rutiinikäytäntöjä. Kasvun tuki -implementointiopas avaa käsitteitä ja kysymyksiä, joihin menetelmän implementoinnissa usein törmätään. Se tarjoaa tutkimusperustaista tietoa siitä, miten vauhdittaa juurtumista kestävästi. Implementointiopas uudistuu syksyllä 2022.

Implementointityövälineet (esim. NoMAD) tukevat menetelmän valintaa, käyttöönottoa, juurruttamista ja ylläpitoa. Näiden implementoinnin keskeisten vaiheiden lisäksi on huomioitava menetelmän käyttökonteksti. Käyttökonteksti voi tarkoittaa organisaatiokulttuurin luomia puitteita tai vaikka globaaleja ilmiöitä, kuten pandemiaa, joka vaikuttaa menetelmän juurtumiseen.

Kasvun tuki tekee yhteistyötä kansallisten reformien (mielenterveysstrategian, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ja Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman) kanssa. Järjestämme myös koulutusta implementoinnista (ks. Ajankohtaista-osio).

Kasvun tuen juuret ovat pohjoismaisessa yhteistyössä

Kasvun tuki -tietolähde perustettiin vuonna 2014. Se syntyi yhteisrahoituksella (Onni ja Helmi Karttusen säätiö, MIELI ry ja Lastensuojelun Keskusliitto) osana Itlan Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa –tutkimus- ja vaikuttamisohjemaa (2013–2017).

Myöhemmin vuonna 2014 Kasvun tuki perusti NordicDataPrev-verkoston yhdessä muiden pohjoismaisten tietolähteiden kanssa (norjalainen Ungsinn, ruotsalainen Metodguiden ja tanskalainen Vidensportalen). Verkoston tavoitteena on arvioida näyttöön perustuvia menetelmiä ja koota tutkittua tietoa lapsi- ja perhepalveluihin Pohjoismaissa ja niiden itsehallintoalueilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedon kulkua ammattilaisille ja päättäjille.

Vuosina 2017–2019 Kasvun tuki -työ kytkettiin osaksi Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihanketta MIELI ry:n ja Itlan yhteisenä projektina. Vuonna 2017 eduskunta myönsi Itlalle mittavan rahoituksen, jonka turvin työtä on voitu jatkaa ja laajentaa.