Työmenetelmät

Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.
Hae työmenetelmiä
Vanhempi nainen opettaa poikaa

Sisukas

Sijaishuollon systemaattinen SISUKAS-toimintamalli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin. 

Lue lisää ›

Hoivaa ja leiki

Hoivaa ja leiki -ryhmäinterventio on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio raskausvaiheesta noin vuoden ikään. Intervention tavoitteena on tukea raskaana olevien äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta sekä opettaa kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä masennusoireiden hallintaan.  

Lue lisää ›
Jakkara-palkinto Turkuun
Vuoden 2019 Jakkara-palkinto myönnettiin näyttöön perustuvan työtavan edistämisestä Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja Turun yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian yhteiselle toimintamallille, jonka avulla nuoret saavat apua mielenterveyden pulmiin koulussa.
Lue lisää ›

Ajankohtaista

Blogi

Uskotko myös yksisarvisiin?

Tämä kysymys esitettiin minulle, kun olin työstämässä Kasvun tuki -hankkeen loppuraporttia. Kysyjä viittasi vahvaan luottooni siitä, että maakuntauudistus toteutuu ja...

Lue lisää ›
Valkoisia kirjoja
Blogi

Mikä ihmeen RCT?

Tutkijoita kritisoidaan toisinaan, usein aiheesta, tieteellisen jargonin käytöstä. Yksi tutkijoiden kielenkäyttöön juurtunut englannin kielestä peräisin oleva kirjainyhdistelmä on RCT, jota...

Lue lisää ›
Viimeksi arvioitu menetelmä
SISUKAS-toimintamalli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin
Lue lisää ›

Kasvun tuki sosiaalisessa mediassa