Työmenetelmät

Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.
Hae työmenetelmiä

Hoivaa ja leiki

Hoivaa ja leiki -ryhmäinterventio on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio raskausvaiheesta noin vuoden ikään. Intervention tavoitteena on tukea raskaana olevien äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta sekä opettaa kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä masennusoireiden hallintaan.  

Lue lisää ›

Vanhempana vahvemmaksi

”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta” -ryhmä on suunnattu kaikille noin 3–9 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmäintervention tavoitteena on vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä sekä lisätä vanhemman kykyä asettaa lapselle rajoja turvallisella ja lapsen kehitystä edistävällä tavalla.  

Lue lisää ›
Materiaalit
Esityksiä Kasvun tuesta.
Lue lisää ›

Ajankohtaista

Blogi

Uskotko myös yksisarvisiin?

Tämä kysymys esitettiin minulle, kun olin työstämässä Kasvun tuki -hankkeen loppuraporttia. Kysyjä viittasi vahvaan luottooni siitä, että maakuntauudistus toteutuu ja...

Lue lisää ›
Valkoisia kirjoja
Blogi

Mikä ihmeen RCT?

Tutkijoita kritisoidaan toisinaan, usein aiheesta, tieteellisen jargonin käytöstä. Yksi tutkijoiden kielenkäyttöön juurtunut englannin kielestä peräisin oleva kirjainyhdistelmä on RCT, jota...

Lue lisää ›
Uutiset/tiedotteet

Tunnetko jo Toimia-tietokannan?

TOIMIA on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-verkoston asiantuntijaryhmien laatimat mittaamisen ja arvioinnin suositukset ja mittariarviot julkaistaan TOIMIA-tietokannassa, jota...

Lue lisää ›
Tutustu maakuntakierroksen diaesitykseen.
Lue lisää ›

Kasvun tuki sosiaalisessa mediassa