Menetelmien kokonaisarviot

Kasvun tuki -tietolähteessä on arvioitu 34 psykososiaalista menetelmää. Reilu puolet menetelmistä (59 %, n = 20) on saanut kokonaisarvioksi vahva tai kohtalainen dokumentoitu näyttö. Lähes joka viides arvioitu menetelmä (18 %, n = 6) jäi ilman vaikuttavuusnäytön arviointia puutteellisen tutkimusnäytön takia. Nämä menetelmät voivat olla vaikuttavia näytöltään, mutta menetelmien vaikuttavuutta ei ole voitu vielä tutkimusperustaisesti todentaa.

Kuvio 1. Kasvun tuki -tietolähteen arvioitujen menetelmien kokonaisarvioiden osuus (N = 34). Huom! Klikkaamalla palasia kuviosta saat esille arvioitujen menetelmien määrän kyseisessä luokassa.

Ilmiöt, joihin arvioidut menetelmät pyrkivät vaikuttamaan

Kasvun tuen arvioiduista menetelmistä suurin osa liittyi lasten ja nuorten käytösongelmiin ja -häiriöihin (9 kpl) ja kiintymyssuhteiseen (7 kpl). Vanhemmuustaitoihin liittyviä menetelmiä  oli kuusi kappaletta, samoin pärjäävyyteen liittyviä. Ilmiöitä, joita koskevia menetelmiä oli vähiten – yksi kappale kutakin –, olivat lasten ja nuorten ahdistuneisuus, kiusaaminen ja tunnetaidot.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan voit perehtyä lisää esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopankissa Itlastossa.

Kuvio 2. Eri ilmiöihin liittyvien Kasvun tuki -tietolähteen arvioitujen menetelmien määrä. Huom! Yksi menetelmä voi kuulua useampaan ilmiöön.

Arvioitujen menetelmien kohderyhmät

Kuvio 3. Kasvun tuessa arvioitujen menetelmien kohderyhmät. Huom! Yksi menetelmä voi kuulua useampaan kohderyhmään.

Arvioitujen menetelmien kohderyhmät ja ilmiöt kokonaisarvioittain ja kootusti

Sivu päivitetty 4.6.2024