Julkaisija

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. – Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla)

Toimitus

Siltasaarenkatu 8 – 10
00530 Helsinki
kasvuntuki(at)itla.fi
etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Vastaava päätoimittaja

 • Erikoistutkija, TtT Marjo Kurki, p. 044 271 0797

Toimittajat

 • Tiedeviestinnän asiantuntija, FL Tiina Huttu
 • Tiedeasiantuntija, FT Marko Merikukka
 • Tutkimusavustaja Eeli Sissonen
 • Tutkimuskoordinaattori, PsM Lotta Heikkilä

Taitto

 • Päivi Saarentaus, Miun Idea

Toimituskunta

Toimituskunta tukee ja ohjaa aikakauslehden työtä. Toimituskuntaan kuuluu eri tieteenalojen edustajia, joilla on laaja-alainen kokemus näyttöön perustuvista lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen psykososiaalisista menetelmistä sekä palveluista ja lapsipolitiikan kentästä Suomessa. Vuonna 2023 toimituskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä:

 • Johtava tutkija, PsT, oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo (pj.): Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Johtaja, biostatistiikka ja tiedonhallinta, VTL, MSc, DLSHTM, Sanna Hinkka-Yli-Salomäki, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • Nuorisopsykiatrian professori, LT, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala: Tampereen yliopisto ja Tays
 • Käypä hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Työelämäprofessori, FT Mika Niemelä: Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
 • Apulaisprofessori (tenure), PsT, mielenterveyden ja psykologian dosentti Kirsi Peltonen: INVEST Tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Toimituskunta toimii itsenäisesti ja kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Toimituskunnan jäsenet ilmoittavat sidonnaisuudet päätoimittajalle. Toimituskunnan tehtävät:

 • kehittää lehden sisältöä ja laatua
 • edistää lehden tutkimusperustaisuutta
 • tukea lehden tieteellistä toimintaa varhaisen tuen psykososiaalisten menetelmien ja interventioiden arviointikriteerien kehittämisessä ja menetelmien arvioinnissa
 • hyväksyä uudet mukaanottokriteerit täyttävät arvioitavaksi otettavat menetelmät
 • hyväksyä menetelmäarviointien päivittäminen
 • varmistaa systemaattisten kirjallisuuskatsausten laatu ja hyväksyä niiden julkaisu.