Julkaisija

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. – Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla)

Toimitus

Porkkalankatu 24
00180 Helsinki
kasvuntuki(at)itla.fi
etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Vastaava päätoimittaja

  • Erikoistutkija, TtT Marjo Kurki, p. 044 271 0797

Toimittajat

  • Tiedeviestinnän asiantuntija, FL Tiina Huttu
  • Tiedeasiantuntija, FT Marko Merikukka
  • Tutkimusavustaja Eeli Sissonen

Taitto

  • Päivi Saarentaus, Miun Idea

Toimituskunta

  • Johtava asiantuntija, PsT, oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo (pj.): Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Erikoistutkija, PsT, mielenterveyden ja psykologian dosentti Kirsi Peltonen: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto
  • Käypä hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  • Työelämäprofessori, FT Mika Niemelä: Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
  • Nuorisopsykiatrian professori, LT, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala: Tampereen yliopisto ja Tays