Nuori nutturapäinen nainen ja silmälasipäinen nuorehko mies nauravat läppäreiden äärellä.

Implementoinnin koulutusten tavoitteena on tukea hyvinvointialueita vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien implementoinnissa eli suunnitelmallisessa käyttöönotossa. Tarjoamme tietoa käytännönläheisessä muodossa erityisesti johtamisen tueksi.  

Implementoinnin koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista: 

  1. Implementointiopas
  2. Teemavarikot
  3. Verkkokurssi
  4.  Webinaarisarja 

Implementointiopas 

Vuonna 2023 julkaistiin päivitetty versio implementointioppaasta ”Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin” 

Tutustu implementointioppaaseen.

Katso implementointivideo:


Teemavarikot

Teemavarikot ovat tunnin mittaisia aamuwebinaareja, joissa tarjotaan tutkittua tietoa käytännön implementointityössä esille nousseisiin kysymyksiin.  

Jokaisella teemavarikolla keskitytään yhteen implementoinnin teemaan syvällisemmin. Aiheeseen johdattaa asiantuntijapuheenvuoro tai keskustelu käytännön toimijoiden ja asiantuntijan välillä.  

Teemavarikoita järjestetään noin kerran kuukaudessa keskiviikkoaamuisin klo 8–9. Ilmoittautumista ei tarvita. Osallistu tuleviin teemavarikoihin:

Kurkkaa myös tallenteet menneistä teemavarikoista:


Verkkokurssi 

Onnistu näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnissa -verkkokurssilla opit, miksi ja miten lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto- eli implementointiprosessia johdetaan onnistuneesti ja vaikuttavasti.

Kurssi rakentuu implementoinnin EPIS-viitekehyksen vaiheiden mukaisesti, ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Kaikkien kurssin moduulien suorittamiseen tarvitset yhteensä noin 25 tuntia. Rekisteröidyttyäsi kurssialustalle voit käyttää kurssia myös materiaalikirjastona ja palata videoihin tai materiaaleihin myöhemmin. Kurssin suorittaminen on maksutonta. 


Webinaarisarja 

Marraskuussa 2023 käynnistyi yhteistyössä THL:n kanssa Vaikuttavat menetelmät käyttöön – näin onnistut johtamisessa -webinaarisarja, joka sisältää neljä webinaaria vuoden 2024 aikana.  

Webinaarisarjan tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista lisäämällä implementointiosaamista. Koulutus on suunnattu erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtajille ja palveluiden kehittäjille. Tule mukaan webinaareihin:


Tervetuloa oppimaan lisää onnistuneesta menetelmien suunnitellusta käyttöönotosta!

Koulutusta kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kansallinen implementointi -hankkeessa vuosien 2023–2025 aikana. 

Ota yhteyttä

Annika Heikkinen

Asiantuntija, Specialist
040 635 9023
annika.heikkinen[at]itla.fi

Miia Ståhle

Kehittämispäällikkö, Development Manager
040 631 2975
miia.stahle[at]itla.fi

Helmi Heinonen

Asiantuntija, Specialist
040 187 1183
helmi.heinonen[at]itla.fi