Esipuhe

101-vuotiaassa Suomessa lasten tilanne on monella tavalla parempi kuin koskaan. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ylisukupolvisuus on kuitenkin edelleen visainen yhteiskunnallinen haaste. Lapsiperheiden hyvinvointierot näkyvät sukupolvien yli sosiaalisina ja terveydellisinä ongelmina, siitä huolimatta että nykytutkimuksen valossa ongelmien siirtyminen seuraaville sukupolville on ehkäistävissä.

Yksilön hyvinvoinnin perusta luodaan varhain. Jopa raskauden aikaisilla tapahtumilla on merkitystä, ja erityisen tärkeitä ovat lapsen 1 000 ensimmäistä päivää. Mielenterveyden häiriöistä puolet alkaa ennen 15. ikävuotta. Varhaisilla toimilla ja vanhemmuuden tuella päästään ongelmien ehkäisyyn, jonka on todettu olevan vaikuttavaa ja myös varsin kustannusvaikuttavaa.

Suomen täyttäessä 100 vuotta eduskunnan yksimielinen juhlapäätös oli tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Juhlapäätöksen toteuttaminen annettiin Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla), joka on tehnyt uraauurtava työtä näyttöön perustuvan lapsi- ja perhetyön juurruttamiseksi Suomeen. Kansakunnan yhteinen tahto antaa jokaiselle lapselle yhdenvertainen alku elämälle kanavoitui myös Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, jonka osa tämä opas on.

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa valtioita käyttämään tehokkaita menetelmiä, joiden avulla lasta ja hänestä huolehtivia henkilöitä tuetaan. Kasvun tuki -työmenetelmien implementointi ja tämä opas ovat tärkeitä askeleita yleissopimuksen viitoittamalla tiellä kohti vaikuttavaa työtä lasten ja perheiden hyväksi.

Kristian Wahlbeck
psykiatrian dosentti, kehitysjohtaja
Suomen Mielenterveysseura

Implementointioppaan kirjoittajat

kehitysjohtaja, asiamies Petra Kouvonen, Itla

tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo, Kasvun tuki/Itla

Yhteistyössä

väitöskirjatutkija Elina Aaltio Jyväskylän yliopisto/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

viestintäkoordinaattori Kirsi Campello, Itla

professori emerita Marja Holmila

väitöskirjatutkija Nanne Isokuortti, Helsingin yliopisto

erikoistutkija Marjo Kurki, Turun yliopisto

professori emerita Marja-Leena Perälä

koulutuspäällikkö Maiju Salonen, Kasvun tuki/Suomen Mielenterveysseura

toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim

kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura

Oppaaseen viitataan:

Kouvonen, P.  & Laajasalo, T. 2019. Näyttöön perustuva työ lasten kasvun tukena – miten johtaa juurtumista? Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. kasvuntuki.fi/implementointiopas

Oppaan videoihin haastateltiin seuraavia henkilöitä

Tytti Solantaus, lastenpsykiatri, emerita tutkimusprofessori

Eija Ala-Toppari-Peltola, muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa (LAPE-kausi)

Ann Backman, hankevastaava, Pohjanmaa (LAPE-kausi)

Miika Lehtonen, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Rauma

Klaus Ranta, dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, HUS

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, Helsinki

Peter Loft, Incredible Years® Senior Trainer

Nina Simola, sosiaaliohjaaja, Vantaa, Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaaja

Angela Pasma, toimitusjohtaja, Youth Interventions Fondation

Esther Spaltman, ohjelmajohtaja, Youth Interventions Fondation

Kristiina Piirala, perusturvajohtaja, Huittinen