Implementointioppaan PDF-versio

Kirjoittajat: Petra Kouvonen, Sara Tani, Marjo Kurki ja Lotta Hamari
Toimittaja: Ninnu Koskenalho, Itla
Suunnittelu ja taitto: Päivi Saarentaus, Miun Idea
Kuviot ja videoiden editointi: Tilda Hopia, Itla
Valokuvat: Shutterstock

ISBN 978-952-7458-11-2 (PDF)
ISSN 2954-2855

Oppaaseen viitataan näin: Kouvonen P, Tani S, Kurki M, Hamari L. 2023. Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin. Toim. Koskenalho N. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Itlan oppaat ja käsikirjat 2023:1


Tämän oppaan suunnittelu on tehty osana IMAGINE-hanketta. IMAGINE (rahoituspäätösnumerot 352700 ja 353050) on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston YOUNG-ohjelmaa, jonka rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Strategisen tutkimuksen neuvosto toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Implementointiopas on suunniteltu osaksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten tueksi (Kasvun tuki KI) -hanketta (2023-2025).


Tilaa implementointiopas

Voit nyt tilata painettua Implementointiopasta ”Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin” itsellesi tai organisaatiosi toimijoille maksutta Webropol-tilauslinkin kautta.

Lähetämme oppaita noin kerran viikossa. Oppaita voi tilata linkin kautta enintään 20 kpl. Jos tarvitset tätä isomman määrän, olethan yhteydessä kehittämispäällikkö Miia Ståhleen, miia.stahle(at)itla.fi tai puhelimitse 040-6312 975. Kiitos!


Implementointioppaan aiempi versio:

Näyttöön perustuva työ lasten kasvun tukena – miten johtaa juurtumista?

Kouvonen, P. & Laajasalo, T. 2019. Näyttöön perustuva työ lasten kasvun tukena – miten johtaa juurtumista? Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.