Kasvun tuki -aikakauslehti 1/2022

Kasvun tuki -aikakauslehden kolmas numero on julkaistu 13.6.2022.

Tietoa ja näkökulmia mm. koulutusjärjestelmän kriisinkestävyyden vahvistamisesta, oppilaiden mielenterveyden tukemisesta, yhteisvanhemmuudesta, huumeiden käytön ehkäisystä ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutoksista.

Itlan julkaisema Kasvun tuki -lehti on kaksi kertaa vuodessa verkossa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se perustettiin vuonna 2021 laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa.

Lehti on tarkoitettu niin tutkijoille ja ammattilaisille kuin päättäjillekin. Tavoitteena on nopeuttaa tiedon kulkua ja näin edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa sekä ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Suomessa.

Lue julkaisu

Pääset lukemaan julkaisua siirtymällä Journal.fi -palveluun.

Siirry journal.fi -palveluun