Kasvun tuki -aikakauslehti 2/2022

Kasvun tuki -aikakauslehden neljäs numero on julkaistu 12.12.2022.

Tästä numerosta pääset lukemaan ensimmäisen uuden arviointisysteemin mukaisesti tehdyn systemaattisen katsauksen, Lapset puheeksi -perheintervention arvioinnin. Jatkossa tulemme keskittymään lehdessä entistä enemmän arviointikatsausten julkaisuun.

Lehden muista artikkeleista nousee esiin erityisesti haavoittuvien ryhmien asema: yksinäisyys, mielenterveysongelmat, perheessä tapahtuvan lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen, vanhemmuuden tuki Icehearts-toiminnassa, lasten oikeudet poikkeustilanteessa ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan sekä taloussosiaalityön tarve.

Itlan 35-vuotisjuhlan kunniaksi ääneen pääsevät myös itse lapset. He ideoivat tulevaisuuden koulua teemalla Lasten ja nuorten Suomi 2057.

Itlan julkaisema Kasvun tuki -lehti on kaksi kertaa vuodessa verkossa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se perustettiin vuonna 2021 laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa.

Lehti on tarkoitettu niin tutkijoille ja ammattilaisille kuin päättäjillekin. Tavoitteena on nopeuttaa tiedon kulkua ja näin edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa sekä ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Suomessa.

Lue julkaisu

Pääset lukemaan julkaisua siirtymällä Journal.fi -palveluun.

Siirry journal.fi -palveluun