Kasvun tuen arvioinnin toimitus on luonut arviointikriteerit menetelmien kokonaisarvion määrittämiseksi. Pohjana on käytetty Kasvun tuen norjalaisen vastineen Ungsinnin arviointikriteereitä.

Arvioinnin perusteet on kuvattu lyhyesti alla. Tarkemmat yksityiskohdat arviointiprosessista löytyvät täältä. Lisäksi Kasvun tuen arvioinnin toimitus järjestää vuosittain  arvioitsijakoulutuksia menetelmäarvioinneista kiinnostuneille kirjoittajille. Koulutuksien ajankohdista uutisoidaan Kasvun tuen viestintäkanavissa.

Menetelmä voi saada kokonaisarvioksi:

 1. Hyvin kuvatut menetelmät
 2. Teoreettisesti perustellut menetelmät
 3. Vähäinen dokumentoitu näyttö
 4. Kohtalainen dokumentoitu näyttö
 5. Vahva dokumentoitu näyttö

Menetelmä voi saada tutkimusnäytön perusteella myös kokonaisarvion Kielteiset vaikutukset ja Ei vaikutustaMenetelmistä arvioidaan tutkimusnäytön perusteella

 • menetelmän kuvaus
 • teoreettinen perusta
 • vaikuttavuus
 • implementointivalmius.

Tutkimusnäytön eli artikkeleiden mukaanottokriteerit:

 • tutkimuksen kohderyhmä on oikea
 • menetelmän vaikuttavuutta, implementointia, tyytyväisyyttä, toteutettavuutta, toistotarkkuutta tai kustannusvaikuttavuutta on tutkittu.
 • tutkimus on tehty Maailman pankin korkean tulotason maassa
 • tutkimus on vertaisarvioitu alkuperäistutkimus tai niistä koostuva systemaattinen katsaus tai meta-analyysi

Artikkeleiden poissulkukriteerit:

 • tutkimuksen kohderyhmä on väärä
 • hoitoon liittyvät tutkimukset
 • tutkimus on tehty Maailman pankin matalan tai keskitason tulotason maassa
 • vertaisarvioimattomat tutkimukset, pääkirjoitukset ja kommentaarit