Kasvit kasvamassa mullassa

Kasvun tuki -työn avulla on luotu arviointikriteerit menetelmien kokonaisarvion määrittämiseksi. Kasvun tuki -työ kerää psykososiaalisiin menetelmiin liittyvää tutkimustietoa, arvioi menetelmien vaikuttavuutta tutkimusnäytön valossa ja levittää tietoa varhaisen tuen menetelmistä.

Kokoamalla tietoa menetelmien vaikuttavuudesta edistetään sitä, että työntekijöillä on käytössään paras tutkimusperustainen yleistajuinen ja ajankohtainen tieto lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvun tuki -työllä vahvistetaan asiakkaan tilanteeseen sopivien ja oikea-aikaisten psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa.

Kasvun tuki -työn yhtenä tavoitteena on innostaa ammatissaan lapsia, nuoria ja lapsiperheitä kohtaavia työntekijöitä hankkimaan enemmän tutkimusperustaista näyttöä ja tukea työlleen.