Menetelmien kokonaisarviot

Kasvun tuki -tietolähteessä on arvioitu 31 psykososiaalista menetelmää. Reilu puolet menetelmistä (54,9 %, n = 17) on saanut kokonaisarvioksi vahva tai kohtalainen dokumentoitu näyttö. Lähes joka viides arvioitu menetelmä (19,4 %, n = 6) jäi ilman vaikuttavuusnäytön arviointia puutteellisen tutkimusnäytön takia. Nämä menetelmät voivat olla vaikuttavia näytöltään, mutta menetelmien vaikuttavuutta ei ole voitu vielä tutkimusperustaisesti todentaa.

Kuvio 1. Kasvun tuki -tietolähteen arvioitujen menetelmien kokonaisarvioiden osuus (N = 31). Huom! Klikkaamalla palasia kuviosta saat esille arvioitujen menetelmien määrän kyseisessä luokassa.

Ilmiöt menetelmien taustalla

Kasvun tuen arvioiduista menetelmistä suurin osa liittyi lasten ja nuorten käytösongelmiin ja -häiriöihin (8 kpl) ja kiintymyssuhteiseen (7 kpl). Vanhemmuustaitoihin liittyviä menetelmiä oli kuusi kappaletta. Ilmiöitä, joita koskevia menetelmiä oli vähiten – yksi kappale kutakin –, olivat lasten ja nuorten ahdistuneisuus, kiusaaminen ja tunnetaidot.

Kuvio 2. Eri ilmiöihin liittyvien Kasvun tuki -tietolähteen arvioitujen menetelmien määrä. Huom! Yksi menetelmä voi kuulua useampaan ilmiöön.

Menetelmien kohderyhmät ja ilmiöt kootusti (aikakauslehti 1|2021)