Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ammattilaisten päivittäisessä työssä. THL:n ja Itlan koulutussarja pyrkii edesauttamaan menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista tukemalla johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta.

THL, sosiaali- ja terveysministeriö ja Itla järjestivät 14.1.2021 seminaarin Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin – näyttöön perustuvat menetelmät osaksi päivittäistä työtä.

Seminaari käynnisti neljän koulutustilaisuuden sarjan, jossa tarkastellaan näyttöön perustuvien menetelmien toimeenpanon käytäntöjä sekä juurruttamista.

Koulutukset on suunnattu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johdolle, hanketoimijoille ja muille palveluiden kehittämistyöstä kiinnostuneille.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja seuraavista koulutuksista ja ilmoittautumisesta täältä.