Mielenterveys oppimisympäristöissä – kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa -koulutussarja tarjoaa viimeisintä tietoa lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, niiden tunnistamisesta oppimisympäristöissä sekä niiden ehkäisemiseksi, tukemiseksi ja hoitamiseksi tarkoitetuista näyttöön perustuvista menetelmistä ja hyvistä käytänteistä.

Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat varsin yleisiä. Mielenterveyshäiriöitä on arvioitu esiintyvän 10–15 prosentilla lapsista ja 20–25 prosentilla nuorista. Nuorilla yleisimpiä ovat ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt, lapsilla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) sekä käytöshäiriö. On tavallista, että lapsella tai nuorella on samanaikaisesti useampi häiriö.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmat voivat haitata lapsen ja nuoren ryhmässä olemista sekä oppimista monella tavoin. Usein ongelmat näkyvät haasteina sosiaalisessa kanssakäymisessä, jaksamisessa, keskittymisvaikeuksina, levottomuutena, aggressiivisena käyttäytymisenä, oppimisvaikeuksina ja motivaation puutteena. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan estää ongelmien pahenemisen ja toimintakyvyn heikkenemisen riskiä sekä vähentää kalliimpien palvelujen tarvetta.

Varhaiskasvatuksella ja koululla on merkittävä rooli mielenterveysongelmien tunnistamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjaamisessa, koska mielenterveyden häiriöiden esioireet kehittyvät usein varhaiskasvatus- ja kouluiässä ja näissä ympäristöissä tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret.

Koulutussarjan neljä webinaaria järjestetään suomeksi. Lisäksi järjestetään yksi ruotsinkielinen webinaari, jonka ohjelmaan yhdistellään teemoja suomenkielisestä webinaarisarjasta.

Tutustu webinaarien ohjelmiin tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan aluehallintoviraston tapahtumasivulla. Koulutussarja on maksuton. Ilmoittautuneet voivat katsoa webinaarien tallenteita kaksi viikkoa julkaisun jälkeen.

Koulutussarjan aikataulu ja sisällöt

Keskiviikko 4.10.2023 klo 13–16
Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Torstai 5.10.2023 klo 13–16
Mental hälsa i lärmiljöer (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet)

Keskiviikko 1.11.2023 klo 13–16
Neuropsykiatrinen oireilu ja tuki oppimisympäristöissä

Tiistai 14.11.2023 klo 13–16
Traumatisoituneen lapsen ja nuoren tukeminen oppimisympäristöissä

Maanantai 20.11.2023 klo 13–16
Nuoren masennuksen ja ahdistuksen tunnistaminen sekä hoitoonohjaus kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulutussarja järjestetään yhteistyössä Itlan ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ja muiden aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoja

Petra Kouvonen, johtaja, Itla, p. 041 455 2280, petra.kouvonen(a)itla.fi

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 029 501 6917, kari.lehtola(a)avi.fi