Tule kuulemaan parhaista keinoista näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien implementointiin ja juurruttamiseen!

Itlan Kasvun tuki -toiminnan julkaisu ”Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin” ilmestyi kesäkuussa. Nyt järjestettävässä julkaisuwebinaarissa oppaan tekijät ja muut implementoinnin asiantuntijat kertovat implementointiosaamisen merkityksestä ja siitä, miten opas auttaa osaamisen kasvattamisessa.

Implementointiopas on tarkoitettu työkaluksi lapsi- ja perhepalveluiden johdolle. Siinä avataan tutkimukseen pohjautuvia periaatteita, joiden avulla näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä voidaan implementoida ja juurruttaa osaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Implementointiosaamista vahvistamalla lapsi- ja perhepalveluista päättävät voivat oppia tunnistamaan niin menetelmäosaamisen päivittäiseen työhön juurtumista edistäviä kuin estäviä tekijöitä. Opas on osa kansalliseen implementointiosaamiseen tähtäävän Kasvun tuki KI-hankkeen tarjoamaa onnistuneen implementoinnin tuen kokonaisuutta.

Webinaarin ohjelma

9.00–9.05 Tervetuloa ja webinaarin avaus, ohjelmajohtaja Marjo Kurki 

9.05–9.15 Implementointioppaan esittely, johtaja Petra Kouvonen

9.15–9.25 Miksi implementointiopasta tarvitaan? Havaintoja pro gradu työn pohjalta, tutkimusassistentti Sara Tani

9.25–9.35 Näin olen hyödyntänyt opasta omassa työssäni, tieteellinen toimittaja Noora Seilo

9.35–9.50 Keskustelu

9.50–9.55 Kansallinen implementointi KI -hankkeen esittely ja tulevat tapahtumat, kehittämispäällikkö Miia Ståhle

9.55–10.00 Kiitokset ja päätös

Webinaarin puheenjohtajana toimii ohjelmajohtaja Marjo Kurki.

Ilmoittaudu webinaariin. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne toimitetaan ilmoittautuneille jälkikäteen.

Suosittelemme tutustumaan implementointioppaaseen jo ennen webinaaria.

Lisätietoja

Miia Ståhle, kehittämispäällikkö
040 631 2975, miia.stahle@itla.fi

Viimeisimmät artikkelit