Lapsi piileskelee surullisen näköisenä sohvatyynyjen alla

Itla järjesti Teaching recovery techniques (TRT)-menetelmäohjaajien pilottikoulutuksen 30:lle lasten ja nuorten parissa työskentelevälle ammattilaiselle 30.5.–1.6.2022. TRT-menetelmä on vaikuttavaksi todettu, trauman psykologisia haittoja ennaltaehkäisevä ryhmäinterventio lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Kouluttajana toimi menetelmän Suomeen tuonut psykologi, psykoterapeutti (VET), tutkija ja työnohjaaja Soili Poijula. Koulutus on osa Itlan koordinoiman asiantuntijaryhmän työtä. Työn tavoitteena on lisätä ammattilaisten traumaosaamista ja juurruttaa TRT-menetelmää käyttöön kansallisesti.

Traumakeskeiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva TRT-menetelmä vähentää tutkitusti trauman aiheuttamaa kärsimystä. Menetelmä on saanut vahvan dokumentoidun näytön Kasvun tuki -tietolähteen arviossa keväällä 2020. Sitä on käytetty sodille, luonnonkatastrofeille ja muille traumaattisille kokemuksille altistuneiden lasten ja nuorten auttamisessa ympäri maailmaa. Nyt toteutettu kolmipäiväinen verkkokoulutus keskittyi sotatrauman kokeneiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa oli käytössä Itlan tuella suomeksi käännetty käsikirja.

Pilottivaiheessa kahtena pääyhteistyökumppanina ovat Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja Oulun vastaanottokeskus. Koulutukseen osallistui ammattilaisia Helsingin, Espoon, Turun ja Tampereen Nuorten turvataloista. Mukana oli lisäksi yksittäisiä ammattilaisia muista organisaatioista. Ensimmäisten TRT-ryhmien on tarkoitus käynnistyä Oulun vastaanottokeskuksessa jo kesäkuussa. Pilotissa kohderyhmänä ovat erityisesti Ukrainasta sotapakolaisina saapuneet lapset ja nuoret. Itla tukee TRT-ohjaajien työtä työnohjauksella. Toinen pilottikoulutus on tarkoitus järjestää syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Lotta Heikkilä, tutkimuskoordinaattori, Itla, lotta.heikkila@itla.fi, 040 352 1323
Marjo Kurki, erikoistutkija, Itla, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797

Lisätietoa TRT-menetelmästä:

TRT-menetelmän kehittänyt Children and War Foundation
TRT-menetelmä Kasvun tuen sivuilla