Nainen ja pojat silittää koiraa

Kasvun tuki arvioi ICDP – Kannustava vuorovaikutus (International Child Development Programme) -ohjelman, joka auttaa aikuisia suhtautumaan lapsiin terveyttä edistävällä tavalla. Arvio julkaistaan systemaattisena katsauksena Kasvun tuki -aikakauslehdessä.

ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelma (International Child Development Programme) on yleispätevä vanhemmuusohjelma, jota ei ole kehitetty mihinkään tiettyyn ongelmaan, vaan sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia ja auttaa aikuisia omaksumaan terveyttä edistävän tavan suhtautua lapsiin. Menetelmä on nyt arvioitavana Kasvun tuessa.

Kyseessä on menetelmäarvioinnin päivitys. Menetelmä on arvioitu Kasvun tuessa vuonna 2016, jolloin tehdyssä suppeassa katsauksessa sen näyttö arvioitiin vähäiseksi.

– Menetelmä on tärkeää arvioida uudelleen, koska siitä on tehty vuosien aikana uutta tutkimusta, sanoo Itlan tiedeasiantuntija ja Kasvun tuki -aikakauslehden päätoimittaja Marko Merikukka.

–  Kasvun tuessa arvioitujen menetelmien arviot perustuvat tutkimusnäyttöön. Näytön lisääntyessä tieto menetelmän vaikuttavuudesta voi lisääntyä, joten menetelmäarvion päivittämiselle on tarve.

Parempaa vuorovaikutusta dialogityyppien pohjalta

Menetelmän kohderyhmänä ovat kaikenikäiset lapset ja nuoret vauvoista teini-ikäisiin, heidän vanhempansa ja alaikäisten parissa työskentelevät ammattilaiset. Menetelmä on rakennettu kolmen dialogityypin, tunnepohjaisen, merkityksiä luovan ja säätelevän dialogin ympärille. Ohjelma koostuu viikoittaisista ryhmätapaamisista, joita pidetään kuudesta kahdeksaan kertaa.

ICDP-ohjelman ovat kehittäneet psykologian professorit Karsten Hundeide ja Henning Rye Oslon yliopistossa. Menetelmän tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kunnioitusta toisia kohtaan kehittämällä ja vahvistamalla sensitiivisyyttä ja empatiaa sekä tukea ja edistää laadukasta vuorovaikutusta hoidettavien ja hoivaajien välillä.

Ohjelma perustuu uusimpaan kehityspsykologiseen ja neuropsykologiseen tietämykseen sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen teorioihin. Tausta-ajatuksena ovat tutkimuslöydöt, joiden mukaan myönteisestä ja lasta kuuntelevasta vuorovaikutuksesta on lapsen hyvälle kasvulle ratkaisevaa hyötyä.

Arviot systemaattisina katsauksina

Kasvun tuen menetelmäarviot tehdään systemaattisina katsauksina. Arvioinneissa selvitetään, onko arvioitavana olevalla psykososiaalisella menetelmällä suoraa tai välillistä näyttöön perustuvaa vaikuttavuutta johonkin tiettyyn lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään tutkimuskohteeseen suomalaisessa kontekstissa.

– Katsauksissa arvioidaan menetelmän kuvaus, teoreettinen perusta, vaikuttavuus ja implementointivalmius, kertoo Itlan asiantuntija Lotta Heikkilä.

– Systemaattisten katsausten avulla saadaan luotettavampaa tietoa, sillä niissä haetaan tietokannoista kaikkea menetelmästä tehtyä tutkimusta.

Menetelmäarvio ICDP-ohjelmasta tullaan julkaisemaan sekä Kasvun tuki -aikakauslehdessä että Kasvun tuen verkkosivuilla.

Tutustu aiempaan menetelmäarvioon

Lue lisää ohjelmasta ICDP Suomi -yhdistyksen verkkosivuilta

Lisätietoja arvioinnista:

tiedeasiantuntija Marko Merikukka, puh. 040 647 5565

etunimi.sukunimi@itla.fi