Kasvun tuki -aikakauslehden uusimmassa numerossa etsitään vastauksia parempaan hyvinvointiin koulussa muun muassa käyttäytymis-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettelun kautta. Lehti julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Journal.fi-palvelussa.

Kasvun tuki -aikakauslehden viides numero on ilmestynyt. Tämänkertaisen lehden artikkeleista moni liittyy kouluun.

Arvioitavana ProKoulu-toimintamalli

Piia Karjalaisen, Lotta Heikkilän ja Heidi Backmanin laatimassa systemaattisessa katsauksessa arvioitavana on ProKoulu-toimintamalli, jossa käyttäytymistaitojen opettaminen nostetaan koulun keskeiseksi tehtäväksi. ProKoulu-toimintamalli osoittautui toimivaksi menetelmäksi, ja sen näyttö arvioitiin vahvaksi.

ProKoulu-toimintamallin arviointi on toinen uuden arviointijärjestelmän mukaisesti tehty katsaus. Lehdessä kerrotaan tarkemmin myös Kasvun tuen arviointijärjestelmän uudistuksesta ja arvioitsijakoulutuksesta.

Koulumaailmaan paneutui myös Anne-Elina Salo väitöskirjaansa pohjautuvassa artikkelissa, jossa hän tarkasteli resilienssin rakentumista varhaisnuoruudessa. Salo ottaa artikkelissaan esille opettajien vuorovaikutus- ja tunnetaidot, jotka hänen mukaansa pitäisi nostaa keskiöön opettajien koulutuksessa.

Koululla tärkeä rooli kriiseissä

Lehden artikkeleissa pureudutaan myös koulun merkitykseen kriisitilanteissa. Eija Pakarinen, Noona Kiuru ja Virve Valtonen kirjoittavat artikkelissaan, että koronapandemia korosti koulun merkitystä lapsille ja nuorille tärkeänä sosiaalisena yhteisönä. Heidän mukaansa tuleviin kriiseihin varaudutaankin parhaiten tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia tavallisessa kouluarjessa.

Koronapandemian lisäksi koululla on merkitystä myös maahanmuuttotaustaisten lasten kiinnittymisessä uusiin elinoloihin. Heidi Parviainen kirjoittaa lektiossaan, että konfliktialueelta pakeneminen saattaa turvata lapsen hengissä pysymisen, mutta lapsen kehityksen ja mielenterveyden turvaaminen vaatii toimia myös paon jälkeen.

Lisäksi lehdessä käsitellään sosiaalityön mahdollisuuksia tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään, Helsingin kaupungin MDFT-palveluita, raskaus- ja vauva-ajan masennukseen ja ahdistukseen tekeillä olevaa hoitosuositusta sekä satunnaistetun vertailukokeen aineiston analysointia.

Kasvun tuki -lehti nyt Journal.fi-palvelussa

Kasvun tuki -lehti ilmestyy tästä lähtien Journal.fi-palvelussa. Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on noin 130 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

– Samassa palvelussa muiden tieteellisten lehtien kanssa oleminen tuo meille lisää näkyvyyttä ja sen myötä toivottavasti tunnettuutta, toteaa Kasvun tuki -lehden päätoimittaja, Itlan tiedeasiantuntija Marko Merikukka.

Tutustu lehteen!

Lisätietoja

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Kasvun tuki –aikakauslehden päätoimittaja

etunimi.sukunimi@itla.fi

Viimeisimmät artikkelit