Kasvun tuki arvioi Nuorten kompassi -menetelmän, joka on ensimmäisiä arvioitavana olleita nuorille suunnattuja interventioita. Arvio julkaistaan systemaattisena katsauksena Kasvun tuki -aikakauslehdessä.

Nuorten kompassi on hyvinvointiohjelma, jota nuoret ovat olleet mukana kehittämässä alusta asti. Menetelmä on nyt arvioitavana Kasvun tuessa.

– On hienoa, että pääsemme nyt arvioimaan Nuorten kompassi -menetelmää, sillä nuorille suunnattuja interventioita on arvioitu Kasvun tuessa vasta vähän, sanoo Itlan tiedeasiantuntija ja Kasvun tuki -aikakauslehden päätoimittaja Marko Merikukka.

Menetelmässä harjoitellaan hyvinvointitaitoja

Menetelmän kohderyhmänä ovat erityisesti 9.-luokkalaiset, mutta sitä on käytetty myös 7.–8.-luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa. Viisi viikkoa kestävä verkkopohjainen interventio on jaettu viikoittaisiin etappeihin, joissa harjoitellaan hyvinvointitaitoja.

Menetelmä on avoimesti saatavissa kaikkien käyttöön, ja nuori voi käyttää sitä itsenäisesti tai ammattilaisen tukemana. Nuorten kompassi -menetelmä sopii myös ryhmässä käytettäväksi.

Nuorten kompassi -menetelmää on kehitetty vuodesta 2017 alkaen osana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimushanketta. Jyväskylän yliopistossa on myös menetelmän kotipesä, josta käsin sitä pyritään levittämään ja juurruttamaan.

Menetelmän taustalla on hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT). Interventio on ensimmäisiä kyseiseen terapiaan pohjautuvia nuorille suunnattuja verkkopohjaisia menetelmiä. Aiemmin vastaavia on ollut käytössä yliopisto-opiskelijoille.

Arviot systemaattisina katsauksina

Kasvun tuen menetelmäarviot tehdään systemaattisina katsauksina. Arvioinneissa selvitetään, onko arvioitavana olevalla psykososiaalisella menetelmällä suoraa tai välillistä näyttöön perustuvaa vaikuttavuutta johonkin tiettyyn lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään tutkimuskohteeseen suomalaisessa kontekstissa.

– Katsauksissa arvioidaan menetelmän kuvaus, teoreettinen perusta, vaikuttavuus ja implementointivalmius, kertoo Itlan tutkimuskoordinaattori Lotta Heikkilä.

– Systemaattisten katsausten avulla saadaan luotettavampaa tietoa, sillä niissä tietokannoista haetaan kaikkea menetelmästä tehtyä tutkimusta.

Menetelmäarvio Nuorten kompassista tullaan julkaisemaan Kasvun tuki -aikakauslehdessä.

 

Lisätietoa menetelmästä on Nuorten kompassin verkkosivuilla.

Lisätietoja arvioinnista:

tutkimuskoordinaattori Lotta Heikkilä, puh. 040 352 1323

tiedeasiantuntija Marko Merikukka, puh. 040 647 5565

etunimi.sukunimi@itla.fi

Viimeisimmät artikkelit