Neljä lasta koulun käytävällä selin kameraan.

Kasvun tuki arvioi FRIENDS-ohjelman, jonka tarkoituksena on lasten ja nuorten ahdistuneisuuden ja masennuksen vähentäminen sekä resilienssin lisääminen. Koulussa käytettäväksi sopivana menetelmänä se tuo hyvän lisän Kasvun tuen menetelmäpankkiin, sillä Kasvun tuessa on arvioitu vain vähän koulukontekstiin sopivia menetelmiä. Arvio julkaistaan systemaattisena katsauksena myöhemmin Kasvun tuki -aikakauslehdessä ja Kasvun tuen menetelmäpankissa.

FRIENDS-ohjelma on lasten ja nuorten ahdistuneisuuden ja masennuksen vähentämiseen sekä resilienssin lisäämiseen tarkoitettu menetelmä. Se on nyt arvioitavana Kasvun tuessa.

Kyseessä on menetelmän ensimmäinen arviointi, eli ohjelmaa ei ole aiemmin arvioitu Kasvun tuessa. Sen sijaan vastaavassa norjalaisessa arviointijärjestelmässä, Ungsinn-tietolähteessä, menetelmä on saanut arvion 4/5.

– Friends-ohjelman vaikuttavuuden arviointi on tärkeää siinäkin mielessä, että menetelmän tiedetään olevan melko laajalti käytössä Suomessa, sanoo Kasvun tuen menetelmäarvioista vastaava erityisasiantuntija Heidi Backman.

Arvio pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

– Arviointityö on aloitettu nyt kesäkuussa kirjallisuushaulla, ja arvioitsijat aloittavat varsinaisen arvioinnin kesälomien jälkeen, Backman kertoo.

Koulussa käytettäväksi sopivasta ohjelmasta omia versioita eri-ikäisille

FRIENDS-ohjelma sopii käytettäväksi koulussa, joten se täydentää hyvin Kasvun tuessa arvioitujen menetelmien valikoimaa, jossa toistaiseksi on vain vähän koulukontekstiin sopivia menetelmiä.

Ohjelma sopii myös eri-ikäisille, ja siitä onkin neljä eri versiota eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

– Alustavan suunnitelman mukaan arvioinnissa keskitytään versioihin, jotka on suunnattu kolmelle nuorimmalle ikäluokalle: 4–7-vuotiaille, 7–13-vuotiaille sekä 11–16-vuotiaille, mutta kohdennusta saatetaan tarkentaa arvioinnin edetessä, Backman kertoo.

Ohjelman nimen taustana on muistamista helpottava kirjainlyhenne: FRIENDS-sanan jokainen kirjain viittaa tiettyyn ahdistuksen hallintakeinoon.

Suomessa menetelmän kouluttajataho on Aseman lapset -järjestö.

Arviot systemaattisina katsauksina

Kasvun tuen menetelmäarviot tehdään systemaattisina katsauksina. Systemaattisten katsausten avulla saadaan luotettavampaa tietoa, sillä niissä haetaan tietokannoista kaikkea menetelmästä tehtyä tutkimusta.

FRIENDS-menetelmästä tutkimuskirjallisuutta on runsaasti.

– Menetelmään liittyviä vertaisarvioituja tutkimuksia on löytynyt lähes 100, mutta arvioinnissa keskitytään korkean tulotason maissa tehtyihin vaikuttavuus-, implementointi- ja mahdollisiin kustannusvaikuttavuustutkimuksiin sekä systemaattisiin katsauksiin ja meta-analyyseihin, Backman kertoo.

Arvioinneissa selvitetään, onko arvioitavana olevalla psykososiaalisella menetelmällä suoraa tai välillistä näyttöön perustuvaa vaikuttavuutta johonkin tiettyyn lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään tutkimuskohteeseen suomalaisessa kontekstissa.

– Systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa arvioitsijat käyvät huolellisesti läpi menetelmästä tehdyt vaikuttavuustutkimukset ja pisteyttävät ne tarkasti, Backman kertoo.

– Menetelmän kokonaisarvio muodostuu vaikuttavuuden lisäksi menetelmän kuvauksen ja teoreettisen perustan tasosta sekä menetelmän tarjoamasta implementoinnin tuesta.

FRIENDS-ohjelman arvio julkaistaan sekä Kasvun tuki -aikakauslehdessä että Kasvun tuen verkkosivuilla.

Tutustu menetelmään Aseman lapset -järjestön verkkosivuilla

Tutustu Friends-ohjelman kansainvälisiin verkkosivuihin

 

Lisätietoja arvioinnista:

erityisasiantuntija Heidi Backman, puh. 050 330 4644

etunimi.sukunimi@itla.fi