Itlan ja Oma Hämeen menetelmien arviointipilotin etenemistä kuvaava aikajana

Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti on edennyt vaiheeseen, jossa uuden Kuusio-työkalun avulla arvioidaan menetelmien soveltuvuus ja käyttöönottomahdollisuudet koko hyvinvointialueelle. Kuusio on osoittautunut toimivaksi, mutta pilotin varrelle on ehtinyt sattua myös pieniä yllätyksiä – kuten kunnon testiprojektiin kuuluu.   

Oma Hämeen ja Itlan pilotissa testattiin menetelmien vaikuttavuuden arviointia lyhyiden systemaattisten katsausten avulla. Tavoitteena on tarjota hyvinvointialueille nopeasti tietoa menetelmien vaikuttavuudesta silloin, kun saatavilla ei ole laajaan systemaattiseen katsaukseen perustuvaa arviota. (Katso video Itlan Nina Melleniuksen tunnelmista lyhyisiin systemaattisiin katsauksiin liittyvän koulutuksen jälkeen.)

Menetelmäosaajien näkemykset avainasemassa 

Menetelmien soveltuvuus ja mahdollisuudet käyttöönottoon arvioidaan yksi kerrallaan Kuusion avulla pilotin arviointiryhmän kokouksissa. Ryhmään kuuluu menetelmän käyttäjiä, asiantuntijoita ja hyvinvointialueen päättäjiä. Jokaiseen arviointitapaamiseen varataan kaksi ja puoli tuntia aikaa, ja lisäksi valmistelu vie yhdeltä henkilöltä muutaman tunnin. Sen jälkeen laaditaan menetelmän kuuden osa-alueen osalta pisteyttävä arviointiraportti.   

 ”Olemme nyt arvioineen kaksi menetelmää, IPC:n ja Cool Kidsin, ja seuraavaksi on vuorossa Lapset puheeksi. Menetelmäosaajat ovat arvioineet käyttämiään menetelmiä todella taitavasti ja monipuolisesti”, pilottia johtava Itlan tieteellinen toimittaja Noora Seilo kertoo. 

 ”Olen otettu siitä, miten rohkeasti he tuovat esiin erilaisia näkökulmia menetelmän käytöstä. Tämä on todella tärkeää, sillä menetelmän pitää olla ammattilaisen kannalta oikeasti käytettävä, jotta se voi juurtua palvelujärjestelmään. Pelkkä vaikuttavuuden arviointi ei riitä.”  

Yllätykset kuuluvat pilottiin  

Menetelmien vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä kävi ilmi, että yhdestä pilottiin valitusta menetelmästä onkin Suomessa käytössä alkuperäisen lisäksi muokattu versio, ja Oma Hämeessä käytetään vielä näiden pohjalta sovelluttua muunnosta. Menetelmää on muokattu sen verran paljon, että alkuperäisen tilalle on syntynyt uusi, jonka vaikuttavuudesta ei ole vielä tutkimustietoa. Menetelmä päätettiin lopulta jättää pois pilottiprojektista.  

”Pieniä yllätyksiä on siis sattunut, mutta se kuuluu asiaan ja kuvastaa myös menetelmämaailman moninaisuutta ja ajoittaista haastavuutta”, Noora Seilo toteaa.   

 ”Kaiken kaikkiaan tunnelmamme ovat innostuneet ja odottavat! Kuusion toimivuus ja sen käytön sujuvuus on ollut positiivinen yllätys, ja olemme saaneet Oma Hämeestä hyvää palautetta. Toki työkalussa on vielä parannettavaa, mutta kehityskohteiden havaitseminen on pilotin tarkoituskin.”   

 

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja seurantaa parannetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeen ja Itlan puoli vuotta kestävässä pilottiprojektissa. Siinä arvioidaan mielenterveysongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettujen psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä Kuusio-työkalulla. 

Kerromme arviointiprosessin etenemisestä verkkosivuillamme sekä Itlan ja Oma Hämeen somekanavissa ensi syksyyn asti. Täällä pääset tutustumaan aiemmin julkaistuihin blogeihin ja videoihin. Hyppää mukaan!

#OmaHämeomatmenetelmät

 

Lisätietoa:

Tieteellinen toimittaja Noora Seilo, Itla, etunimi.sukunimi@itla.fi, p. 040 185 3725

 

 

Viimeisimmät artikkelit