Kurssin aloitussivu on auki tietokoneen ruudulla.

Miten tukea uhmakasta, levotonta tai vetäytyvää lasta päiväkodissa ja koulussa? Syvennä osaamistasi käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa maksuttomien verkkokurssien avulla. Ensimmäinen viidestä verkkokurssista on julkaistu.

Käyttäytymisellä reagointi on yksi tavallisimpia arjen haasteita päiväkodeissa ja kouluissa. Lasten ja nuorten käyttäytymisen taustalla oleviin juurisyihin emme ammattikasvattajina voi juurikaan vaikuttaa. Omalla toiminnallamme pystymme kuitenkin vaikuttamaan ympäristötekijöihin sekä tukemaan lapsia ja nuoria oppimisympäristöissä. Voimme esimerkiksi lisätä lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta, joka on kasvun ja oppimisen perusta.

Itlan maksuton kurssikokonaisuus antaa avaimia niin ryhmän kuin yksittäisen lapsen käyttäytymisen myönteiseen ohjaamiseen ja ei-toivotun käyttäytymisen vähentämiseen. Kursseilla kuvatut toimintatavat perustuvat uusimpaan tutkimustietoon ja käytännössä hyviksi havaittuihin toimintatapoihin.

Kokonaisuus koostuu viidestä verkkokurssista, joista ensimmäisen voi jo suorittaa ja loput tullaan julkaisemaan vuosien 2024–2025 aikana. Opetushallitus on rahoittanut ensimmäisen kurssin kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa puolestaan muita neljää kurssia.

Verkkokurssit sopivat mainiosti täydennyskoulutukseksi kaikille peruskoulun opettajille, varhaiskasvattajille, koulunkäynninohjaajille, opiskeluhuollon henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille. Myös opetus-, kasvatus- ja ohjausalojen opiskelijat hyötyvät niistä.

Suosittelemme käymään kurssit järjestyksessä. Yksittäisen kurssin suorittaminen vaatii keskimäärin noin 25 tunnin työpanosta. Itsenäisen opiskelun lisäksi kannustamme opiskelemaan osioita myös yhdessä esimerkiksi työyhteisöjen tai tiimien kehittämistyön yhteydessä. Jokaisen kurssin suorittamisesta saa myös todistuksen.

Rekisteröidy mukaan!

Verkkokurssit

Kurssi
Opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä tehtäviä.

Käyttäytymisen tuen verkkokurssi osa 2 – yleinen tuki

Kurssi
Kurssin aloitussivu on auki tietokoneen ruudulla.

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tulossa olevat kurssit

Tulossa toukokuussa 2024

Käyttäytymisen tuen verkkokurssisarjan toisessa osassa vahvistat osaamistasi keskeisimmistä yleisen tason periaatteista, joilla tuetaan toivottua käyttäytymistä psykososiaalisessa, pedagogisessa ja fyysisessä oppimisympäristössä. Lisäksi syvennät osaamistasi oppijoiden käyttäytymisen ohjaamiseen liittyvistä keinoista ja saat lisää keinoja oppijoiden käytöksen ohjaamiseen ja tukemiseen sekä oppimisympäristöjen muokkaamiseen toivottua käyttäytymistä tukeviksi.

Tulossa syksyllä 2024

Käyttäytymisen tuen verkkokurssisarjan kolmannessa osassa vahvistat osaamistasi myönteisestä käyttäytymisen tukemisesta sekä opit lisää kohdennetun tason periaatteista, joilla tuetaan toivottua käyttäytymistä psykososiaalisessa, pedagogisessa ja fyysisessä oppimisympäristössä. Lisäksi syvennät ymmärrystäsi siitä, miten myönteinen käyttäytymisen tuki rakennetaan joustavasti tehostuvan mallin mukaisesti, sekä saat lisää keinoja oppijoiden käytöksen ohjaamiseen ja tukemiseen sekä oppimisympäristöjen muokkaamiseen toivottua käyttäytymistä tukeviksi.

Tulossa keväällä 2025

Käyttäytymisen tuen verkkokurssisarjan neljännessä osassa syvennetään tietoja ja taitoja kohdennetun tason myönteisen käyttäytymisen tuen keinoista sekä tutustutaan tarkemmin haastavaksi koetun käyttäytymisen taustalla oleviin psykososiaalisiin ja lääketieteellisiin tekijöihin. Tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa siirrytään yhä yksilöidympään suuntaan.

Tulossa kesällä 2025

Käyttäytymisen tuen verkkokurssisarjan viidennessä osassa keskitytään yksilöidyn tason tuen keinoihin ja niiden tukena perusopetuslain pykälän 18 mukaisiin erityisiin opetusjärjestelyihin. Osassa tutustutaan myös lain mukaisiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen keinoihin toimia uhkaavan tai aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen ja nuoren kanssa. Lisäksi opit johtamaan myönteistä käyttäytymistä tukevaa toimintakulttuuria.

Ota yhteyttä

Heräsikö kysymyksiä? Laita meille viestiä: kayttaytymisentuen.verkkokurssi[at]itla.fi