Neljä ihmistä istuu tietokoneen äärellä.

Suomessa on vahvistettu perustason ammattilaisten mielenterveysosaamista ja vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöä. Johtamisella ja esihenkilötyöllä varmistetaan, että osaaminen näkyy myös toiminnallisena muutoksena.

Järjestämme viidestä koulutustilaisuudesta koostuvan koulutussarjan, jonka tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista lisäämällä implementointiosaamista. Koulutukset auttavat myös työn suunnittelussa ja mahdollisten ongelmien ennakoimisessa.

Koulutus on suunnattu erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtajille ja palveluiden kehittäjille.

Koulutussarjan webinaarit:

8.11.2023 klo 12-30-15 Aloituswebinaari

7.2.2024 klo 12.30–15  Implementoinnin kartoitus- ja valmisteluvaihe

10.4.2024 klo 12.30–15  Menetelmän tai toimintamallin käyttöönottovaihe

4.9.2024 klo 12.30–15  Menetelmän ylläpito- ja seurantavaihe

6.11.2024 klo 12.30–15  Jatkuvuuden varmistaminen

Ilmoittaudu webinaareihin

Koulutuskokonaisuus toteutetaan Itlan ja THL:n yhteistyönä osana Kasvun tuki KI -hanketta, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksen implementointiosaamisen vahvistamiseksi lasten ja nuorten kasvun tueksi.

Lisätietoja

Miia Ståhle, kehittämispäällikkö, Itla
p. 040 631 2975, miia.stahle@itla.fi

Outi Linnaranta, ylilääkäri, THL
p. 5247517, outi.linnaranta@thl.fi

Kuva: THL