Kaksi nuorta kadulla selin kameraan.

Kasvun tuki arvioi MDFT-menetelmän eli monimuotoisen perheterapeuttisen työskentelyn, joka on tarkoitettu 12–19-vuotiaille moninaisista käytös- ja päihdehäiriöistä kärsiville nuorille ja heidän perheilleen. Arvio julkaistaan loppuvuodesta systemaattisena katsauksena Kasvun tuki -aikakauslehdessä. 

MDFT-menetelmä (Multidimensional Family Therapy) on perhekeskeinen avohoitomuoto, joka on kehitetty riskiryhmään kuuluvien, päihde- ja käytöshäiriöisten nuorten hoitoon. Menetelmä on nyt arvioitavana Kasvun tuessa. 

Kyseessä on menetelmäarvioinnin päivitys. Menetelmä on arvioitu Kasvun tuessa vuonna 2016, jolloin tehdyssä suppeassa katsauksessa sen näyttö arvioitiin vahvaksi. 

– Menetelmä on tärkeää arvioida uudelleen, koska siitä on tehty viimeisten 10 vuoden aikana varsin mukavasti tutkimusta, sanoo Kasvun tuen menetelmäarvioista vastaava erityisasiantuntija Heidi Backman.   

– Ilmiö on myös ajankohtainen, ja käytöshaasteisiin on tarjolla melko vähän vaikuttavia menetelmiä. 

Kasvun tuessa arvioitujen menetelmien arviot perustuvat tutkimusnäyttöön. Näytön lisääntyessä myös tieto menetelmän vaikuttavuudesta voi lisääntyä. 

Hoito ulottuu nuoren ja vanhempien lisäksi perheen vuorovaikutusmalleihin sekä suhteisiin kouluun ja sotepalveluihin 

MDFT on tieteelliseen tutkimustietoon perustuva ennaltaehkäisevän avohoidon malli. Menetelmän kohderyhmänä ovat useista samanaikaisista psykiatrisista ongelmista sekä päihteiden väärinkäytöstä kärsivät 12–19-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä. Menetelmää voidaan käyttää myös tukemaan esimerkiksi osastohoitoa sairaalassa tai suljettua päihdehoitoa. 

Vaikka MDFT sisältää ennalta määriteltyjä tavoitteita tapaamisille, se ei ole kapearajainen menetelmä vaan ennemminkin hoitosysteemi. Menetelmän toteutustavat voivat vaihdella, mutta yleisesti hoito ulottuu nuoren ja vanhempien lisäksi perheen vuorovaikutusmalleihin sekä nuoren ja perheen suhteisiin kouluun sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

MDFT-menetelmän kotipesä eli paikka, josta käsin menetelmää pyritään levittämään ja juurruttamaan on Hollannissa, mutta Suomessa toimii MDFT-menetelmän lähettiläs Jenna Sundholm, joka on terapian alankomaalaisen kouluttajatahon SJI:n (Stichting Jeugdinterventies) palkkaama. 

Arviot systemaattisina katsauksina 

Kasvun tuen menetelmäarviot tehdään systemaattisina katsauksina. Systemaattisten katsausten avulla saadaan luotettavampaa tietoa, sillä niissä haetaan tietokannoista kaikkea menetelmästä tehtyä tutkimusta. 

Arvioinneissa selvitetään, onko arvioitavana olevalla psykososiaalisella menetelmällä suoraa tai välillistä näyttöön perustuvaa vaikuttavuutta johonkin tiettyyn lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään tutkimuskohteeseen suomalaisessa kontekstissa.  

– Systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa arvioitsijat käyvät huolellisesti läpi menetelmästä tehdyt vaikuttavuustutkimukset ja pisteyttävät ne tarkasti, Backman kertoo.  

– Menetelmän kokonaisarvio muodostuu vaikuttavuuden lisäksi menetelmän kuvauksen ja teoreettisen perustan tasosta sekä menetelmän tarjoamasta implementoinnin tuesta. 

Uusi arvio MDFT-menetelmästä julkaistaan loppuvuodesta sekä Kasvun tuki -aikakauslehdessä että Kasvun tuen verkkosivuilla.  

Tutustu aiempaan menetelmäarvioon 

Lue menetelmän käytöstä Helsingin kaupungilla 

Tutustu menetelmään kotipesäorganisaation verkkosivuilla 

Tutustu Suomen MDFT-terapia-yhdistykseen 

Lisätietoja arvioinnista: 

erityisasiantuntija Heidi Backman, puh. 050 330 4644 

etunimi.sukunimi@itla.fi